Kuvien lisääminen

623

Kuvia lisätään ohjelmiston nykyisessä versiossa seuraavasti:

1. Klikkaa editorin Lisää kuva -kuvaketta (ks. Tekstin tuottaminen, kohta 1). Näkyviin ilmestyy taulu, jossa näkyy palvelimella olevia kuvakansioita. Klikkaa auki kansio, jonka nimi on Tapahtumatilmoituket, jos olet lähettämässä tapahtumaa tai ilmoitusta. Jos teet uutista, avaa auiki kansio nimeltä Uutiset.

HUOM! On tärkeää, että kuvat tallentuvat oikeaan kansioon palvelimella!

 

 


2. Kun oikea kansio on auki, hae oma kuvasi omalta koneeltasi. Muistathan, että kuvan tulee olla jpg-, gif- tai png-muotoinen. Mielellään sen tiedostokoko ei ole kovin suuri.

– klikkaa painiketta Browse. Kun olet paikantanut kuvan, klikkaa se auki. Sen tiedostopolku ilmestyy tekstikenttään.

– Klikkaa painiketta Lataa.

 

 


3. Nyt kuvan tiedostonimi on ilmestynyt kansioon. Kun klikkaat kuvan nimeä, ilmestyy sen uusi tiedostopolku taulun keskivaiheille (nuoli) ja oikeassa pikkuikkunassa näkyy sen esikatselukuva.

Nykyisessä versiossa ei voi säätää kuvan kokoa numeerisesti pikselin tarkkuudella, eli ko. toiminto taulussa ei toimi. Jatkossa asiaan on tulossa parannus.

 


4. Lopuksi määritä kuvan sijainti sivulla. Hyvä perusasetus on ”left”, jolloin kuva asettuu vasempaan reunaan ja teksti kiertää sitä oikealta. Kannattaa määrittää myös ”tyhjää” kuvan ympärille muutaman pikselin verran. Lopuksi paina OK.

Kuva voi ilmestyä sivulle liian suurena. Sitä voi pienentää tarttumalla reunoista ja vetämällä. Nykyinen versio ei osaa säiöyttää kuvan suhteita oikein edes shift-painike alhaalla, joten kuvan pysty- ja vaakasuhteet joutuu korjaamaan silmämääräisesti. Asiaan tulee jatkossa parannus.


Voit myös tehdä linkin tiedostoon kuten word, powerpoint, excel. Tiedosto pitää ensin tuoda sivuston Materiaalikansioon, ja tämä onnistuu vain hallintatunnuksilla. Ota yhteyttä sivuston ylläpitäjiin, jos haluat linkin johonkin tiedostoon: tiedoston laatu pitää tarkistaa ennen kuin se voidaan tallettaa Materiaalikansioon palvelimelle. Voit tehdä myös suoran linkin tiedostoon, joka sijaitsee jollain muulla palvelimella.

Ja muista tallettaa dokumentti lopuksi!