Detalji vuoden 1934 kartasta

724

Maunulan keskusta-alueen rakennuskanta aseteltuna suurin piirtein nykyisille sijoilleen vuoden 1934 kartalle. Silloisen Lepolantien (nyk. Pakilantie-Rajametsäntie) varrella sijaitsi  vain muutamia omakotitaloja, muutoin alue oli kallioista, luonnotilaista metsämaata.  Tuusulan moottoritie kulkee suurinpiirtein silloisen tien linjausta pitkin.  Pakilassa oli jo tiivistä pientaloasutusta nykyisillä sijoillaan.