Isojako 1769

306

Geometrisk Charta öfwer Ogelby Byens Ägor belägne uti Nyland Borgo Härad och helsinge Socken afmätte åren 1769 af E. Lalin.  Karttaa on täydentänyt v. 1775 C. Hartman.

Suom. Isojaon kartat ja asiakirjat. Kartta 5 – 6 ja seloste 7 – 8.  Kartta rajautuu pohjoisessa Pakinkylään (nyk. Pakila, Baggböle), lännessä rajana on Vähä Huopalahti.

Karttaan merkityt talojen metsäomistukset: A, B, C, D, E. Jokaisen metsäomistuksen alueella olevat kirjainmerkit viittaavat niittyihin, joka käytössä oleviin tai hylättyihin.  Kaikki nimet Michels (Michel) , Månsas (Måns). Täppas (Stefan), Petas ja Kottby (lisänimi Kott = henkilön lisänimi, joista usein muodostui talonnimiä, Kott – tukevahko, pyöreähkö)

Kartassa idässä sijaitsevat Oulunkylän (Åggelby) talot, pellot ja kesantopellot sekä osa niityistä.  Kartan keski- ja länsiosassa on kylän metsämaita sekä joitakin niittyjä. Suurin osa niityistä on aidattu,  mahdollisesti riukuaidalla (omgärdat med hankstängsel).

Huomioitavia kohteita tällä kartalla :

Karttaan on merkitty kahdet pitkospuut. Nykyisen Maunulan (Månsas) alueelta itään olevalla metsäisellä ja suomaisella alueella on ollut kahdet pitkospuut. Ne ovat sijainneet Maunulan itäpuolella.  Ne näkyvät kahtena lyhyenä, suorana, viivana kartalla.

Michelsin metsäomistuksilla Maunulasta pohjoiskoilliseen on niityt ae, Ö sekä näiden itäpuolella autioksi jätetty niitty (ödesäng). Alue on ilmeisesti nykyisen Suursuon (Storkärr) alue. Siellä virtaa luoteeseen pieni puro, joka on myös merkitty v. 1769 karttaan.

A Michels eli Nybondas räfsthåld

Ö halva Kossk ängen (?)
ae
Å
Ä Nykiärs ängen
R ängen

B Månsas kronohemman
Ä Furubacka ängen
Ö halva Körsteängen (ks. Michels Ö )

C Täppas skattehemman (Nybondas)
aa nyängen med små starr

D Petas skattehemman
ae
äng
M Krämerts äng

E Kottby skattehemman
ae äng