Yhdistetty Isojakokartta

227

Nykyisen Maunulan rakennuskanta ja joitakin tielinjauksia aseteltuna suurin piirtein sijoilleen isojakokartan päälle. Sijainti saattaapi olla jonkin verran pielessä, mutta mittakaavan pitäisi olla suurin piirtein oikein.