Suursuon kaupunkimaisten pientalojen kaavoitus

816

Kaupunkisuunnitteluvirasto hyväksyi 28.8.2008 Suursuon pientaloalueen rakennustapaohjeet. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 24.10.2007. Kaupunkisuunnittelulautakunta oli hyväksynyt 6.6.2006 Suursuon kaavaluonnoksen. Kaavaluonnos meni tämän jälkeen lausuntokierrokselle virastoihin ja siitä saivat asukkaat ja muut osapuolet antaa kommenttinsa 25.9.2006 mennessä.

Suursuolle on kaavoitettu 23100 kerros-m2. Alueelle tulee  87 erilllistä tonttia eli noin 120-130 asuntoa, joihin tulee noin 600 asukasta. Rakentaminen voi alkaa aikaisintaan vuonna 2009, kun meluvalli on rakennettu. Meluvallin rakentaminen alkaa 2009. Kaavoitettuun alueeseen kuuluu yksi noin 2600 kerros-m2 kerrostalotontti Suursuonlaidassa, johon on ajateltu sijoittuvan senioritalon.

Suursuolle kaavoitetaan kaupunkimaisia pientaloja. Kaavoitettava alue on määritelty yleiskaavassa, jonka valtuusto hyväksyi 2003. Alueelle tulee noin 120 pientaloa sekä joitakin rivitaloja. Alueelle on kaavailtu lisäksi urheilukenttää sekä lasten leikkipaikka.

Kaava-alueella sijaitsevat historiallisesti arvokas 1900-luvun alussa linnoitettu Patterinmäki alueen länsiosassa, vanhusten kuntopolku Helander-säätiön vanhainkodin vieressä, koirapuisto sekä viljelypalstat.

Tuusulantien itäpuolelle on kaavailtu pienten koirien ja isojen koirien erillisiä ulkoiluttamisalueita sekä lisäksi agility-kenttää, jotka korvaavat rakentamisen alle jäävän Suursuon koirapuiston.

Historiallisesti arvokas Patterinmäen alue sekä vanhusten kuntopolun alue jäävät puistokäyttöön.

Saarnaajantien viljelypalsta-alue jää rakentamisen alue. Suursuon viljelypalsta-alue pienenee hiukan, mutta korvaavaa tilaa löytynee joko Pirttipolun itäpuoliselta peltoaukiolta tai keskuspuiston ja Hämeenlinnan tien väliseltä peltoaukioilta.

Yleiskaavaan on myös merkitty Suursuonlaidan ja Suursuontien risteyksen länsipuolelle kerrostalotontti. Tontille kaavaillaan senioriasumista, koska lähellä on erinomaiset palvelut ikääntyneille. kuten vanhusten kuntopolku ja terveysasema.

Valtuuston 2003 hyväksymään yleiskaavaan on merkitty kaksi pientalovaltaista rakentamisaluetta: toinen Maunulan koillisosaan ja toinen Pakilan eteläreunaan. Rakentamisalueiden väliin jää Keskuspuistoa ja Vantaan-jokilaaksoa yhdistävä tärkeä viheryhteys. Täydennysrakentamisalueet liittyvät toisiinsa kevyen liikenteen reitillä.

Pientalorakentaminen tulee olemaan tiivistä ja matalaa, enintään kaksikerroksista. Tarkoituksena on kaavoittaa alueille pääasiassa perheasuntoja. Tavoitteena on suunnitella täydennysrakentaminen niin, että alueet ovat yhtenäisiä ja kauniita ja niillä viihdytään.

Kaavoituksesta on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelytilaisuus 8.3.2005 Pakilan yläasteella. Tätä ennen Maunulan aluefoorumi järjesti asiasta keskustelutilaisuuden 30.11.2004. Kaupunkisuuttitteluvirasto esitteli 8.12.05 kaavaluonnosta Pakilan yläasteella. Kaava on suunniteltu yhdessä asukkaiden kanssa. Suunnittelijoiden ja asukkaiden yhteisiä suunnittelutilaisuuksia on ollut 27.4.05 sekä 26.9.05. Tilaisuudet on järjestetty Maunulan leikkipuiston rakennuksessa.

LISÄTIETOJA
Uutinen 28.8.2008 Suursuolle tulossa Helsinki-pientaloja

Valtuusto hyväksyi kaavan 24.10.2007
Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle 8.10.2007

KAAVA-ALUEEN VANHA ELI YLEISKAAVARAJAUS (pdf)

Patterinmäen linnoitettu alue 

Vanhusten kuntopolku

SUUNNITTELUPROSESSIN KULKU
28.8.2008   Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi rakennustapaohjeet
elokuu 2008 Yleisten töiden lautakunta hyväksyy katu- ja puistosuunnitelmat
toukokuu 2008 HKR:n katu- ja puistosuunnitelmat esillä
24.10.2007 Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaavan 
6.6.2006     Kaupunkisuunnittelulautakunta oli hyväksynyt Suursuon kaavaluonnoksen
8.12.05       Kaavaluonnoksen esittelytilaisuus Pakilan yläasteella      
26.9.05       Suunnittelukokous asukkaille Maunulan leikkipuistossa
27.4.05       Suunnittelukokous asukkaille Maunulan leikkipuistossa
8.3.2005     Osallistumis- ja arviointisuunnitelman esittelytilaisuus Pakilan yläasteella.
30.11.2004 Aluefoorumi, jossa esitellään tilannetta
2003           Valtuusto hyväksyy yleiskaavan