Vanhusten kuntopolku

1249

Helsingin kaupungin rakennusviraston viherosasto on toteuttanut vanhusten kuntopolun Suursuonlaitaan. Ajatus kuntopolusta syntyi syksyllä 1997 yleiskaava 2002:n yhteydessä järjestetyssä ideakilpailussa.  Kuntopolku valmistui marraskuussa 2003. Kuntopolun viralliset avajaiset olivat 15.6.2004.

Vanhusten kuntopolku valmistui marraskuussa 2003 Suursuonlaitaan Helander-säätiön vanhainkodin viereen (Suursuontie 29). Hanke käynnistyi asukasaloitteen pohjalta. Kuntopolku mahdollistaa huonokuntoisten vanhusten ympärivuotisen ulkoilun turvallisesti.

Idean kehittäjä on maunulalainen Salme Kurki (s. 1921), joka syksyllä 1997 osallistui ideallaan Helsingin Yleiskaava 2002:n valmisteluun liittyvään kaupunkiympäristön kehittämistä koskevaan kilpailuun. Kuntopolku sai kunniamaininnan ideakilpailussa [Kare et al. 1998]. Kuntopolku on ensimmäinen toteutunut kilpailussa palkittu idea [Kare 2004].

Vanhusten kuntopolun hankesuunnitelman teki LT-konsultit keväällä 2000. Hankesuunnitteluvaihe päättyi kesäkuussa 2000.

Helsingin kaupungin viherosasto käynnisti Suursuonpuiston ”vanhusten polun” suunnittelun lokakuussa 2002. Suunnittelun käytännön toteutuksesta vastasi Maisema ja Ympäristö Oy. Suunnittelua varten perustettiin projektisivut osoitteeseen www.myoy.net/suursuo.htm.

Kuntopolun rakentaminen käynnistyi heinäkuussa 2003 ja kuntopolku valmistui marraskuussa 2003.

Kuntopolku suunniteltiin Suursuonlaitaan, sosiaalikeskuksen ja Helander-kodin  takana olevaan metsikköön. Alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat sekä Helander-säätiön että Paanumäen vanhainkodit, joissa asuu yhteensä n. 150 vanhusta.

Kuntopolun käyttäjät voivat olla vaikeasti liikkuvia kuten rollaattorin tai pyörätuolin käyttäjiä, näkövammaisia tai muistin ongelmista kärsiviä. Tämä asettaa erityisvaatimuksia lenkin pituudelle, päällysteelle, pinnan tasaisuudelle, valaistukselle, talvikunnossapidolle sekä valvonnalle. Hanke toimii pilottihankkeena, josta kerätään kokemuksia muihin vastaaviin hankkeisiin..

HKR:n järjestämät kuntopolun viralliset avajaiset olivat tiistaina 15.6.2004. Paikalla olivat mm. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja idean kehittäjä Salme Kurki, joka leikkasi nauhan.

Ks. HKR:n sivut asiasta
Suursuon puisto
sekä
Kuntaliitto: Kuntien hyvän käytännöt


 

Hankkeesta antaa tietoja:
Projektipäällikkö Anne Tanhuanpää, puh. 166 2157 tai 050-388 1763, anne.tanhuanpaa@hkr.hel.fi,
Salme Kurki, puh. 09-724 8346
 
LÄHTEET
Kare, Pertti & Kanninen, Vesa & Päivänen, Jani & Vuorinen, Jussi (1998) Asukkaiden Helsinki – asuntorakentamisen ideakilpailun satoa, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Kare, Pertti (2004) ”Yleiskaava 2002 ja asukkaat”. Teoksessa: Bäcklund, Pia (toim.) Kotipesänä Helsinki, Helsingin kaupungin tietokeskus