Pirjontien ja Pakilantien risteykseen kiertoliittymä

452

Pakilantien, Suursuonlaidan ja Pirjontien risteykseen on suunnitteilla kiertoliittymä korvaamaan nykyiset liikennevalot. Risteyksessä on tapahtunut useita poliisin tietoon tulleita liikenneonnettomuuksia. Kiertoliittymällä parannetaan risteyksen liikenneturvallisuutta ja vähennetään odotusaikoja.

Kaupunkisuunnitteluviraston 11.5.2005 julkaiseman tutkimuksen mukaan kiertoliittymät parantavat liikenneturvallisuutta huomattavasti, koska sen myötä ajonopeudet alenevat risteysalueella. Suunnittelussa otetaan huomioon Jokeri-bussien sujuva liikenne.

Kiertoliittymäsuunnitelmia esitellään syksyn 2005 aluefoorumeissa. Kohde ei ole rakennusviraston investointiohjelmassa, joten sen toteuttamisaikataulusta ei ole vielä varmuutta.  Lähimpään vastaavaan liittymään voi käydä tutustumassa Norteljentien ja Käskynhaltijantien risteyksessä.