Gradu Maunulan rakennushistoriasta

427

Helsingin yliopiston historian opiskelija tekee Maunulan rakennushistoriasta pro gradu- työn. Tarkoituksena on selvittää Maunulan rakentamisen eri vaiheita ja tarkastella alueen kehittymistä osana yleistä taloudellista kehitystä. Tutkimus kattaa vuodet 1940-1999. Mukaan tutkimukseen kuuluvat Pirkkolan omakotialue, Maunula ja Suursuo. Historiallisesta näkökulmasta ajanjakso kattaa ajan Talvisodan päättymisestä hyvinvointivaltion kriisiin.

Työ valmistuu keväällä 2007. Tutkimuksen tuottamaa tietoa esitellään seuraavassa kesäseminaarissa 9.6.2006. Tutkimusmateriaali tallennetaan Maunulan kotisivuille.

Kimmo Kampparin yhteystiedot:
etunimi.sukunimi@helsinki.fi 
puh. 050- 563 2292