TIEDOTE Maunulan rakennuskannan ja pihojen inventointi

451

Kaupunkisuunnitteluvirasto suorittaa syksyllä 2005 yhteistyössä rakennusvalvontaviraston ja kaupunginmuseon kanssa Maunulan kerros- ja rivitalotalojen sekä pihojen inventoinnin, johon sisältyy mm. alueen ja rakennusten valokuvaus. Työn suorittajina ovat Arkkitehtitoimisto ARK-BYROO sekä MA-arkkitehdit.
 
Valitamme pihoilla inventoinnista mahdollisesti aiheutuvaa häiriötä.

Inventointi liittyy Maunulan suojelukaavan tekemiseen. Suojelukaavan tekeminen alkaa vuonna 2006. Maunula on poikkeuksellisen yhtenäinen 50-luvun asuinalue, mikä tekee asuinalueesta kansallisesti erittäin arvokkaan.

Lisätietoja:

Arkkitehti Riitta Salastie, puhelin 169 4237
Arkkitehti Sari Ruotsalainen, puhelin 169 4441