Suojeluesitys hidastaa Maunulan keskustan kehittämistä

392

Suursuon ostoskeskus on esittänyt 17.6.2005 Uudenmaan ympäristökeskukselle ostarin suojelua. Esitys ei mene asiantuntijoiden mielestä todennäköisesti lävitse, mutta se hidastaa kaavaprosessia merkittävästi. Uuden keskustan rakentaminen siirtyy.

Vuonna 1962 valmistuneen rakennuksen on suunnitellut arkkitehti Erkki Karvinen ja rakennus on luokiteltu Kaupunginmuseon selvityksessä Lähiön sydän – ostari toiseen luokkaan. Kaavaprosessin eteneminen odottaa ympäristökeskuksen päätöstä. Kaupunki haluaisi myös purkaa Karvisen suunnitteleman Myllypuron ostoskeskuksen.

Suursuon ostoskeskuksen nykyinen tontin vuokrasopimus päättyy 31.12.2005. Ostoskeskus maksaa tontista vuokraa huomattavasti alle käyvän arvon. Tontin arvo on noin 340 euroa/kerros-m2. Tontin vuokra lasketaan viiden prosentin mukaan tontin arvosta kerrottuna kerrosalalla. Suursuon ostoskeskuksen paikalle on kaavailtu kerrostaloja noin 4800 kerros-m2. Nykyisen ostoskeskuksen kerrosala on 1700 kerros-m2.

Elinkeinotoimisto on selvittänyt Helsingin ostoskeskusten tilannetta selvityksessään 2004. Selvityksessä todetaan, että rakennus on vanhentunut ja ettei ostoskeskuksessa ole riittävän suurta ja vetovoimasta päivittäistavarakauppaa. Suursuon ostoskeskuksen pinta-alasta on suurempi osa ravintoloina kuin päivittäistavarakaupan käytössä.

Asiantuntijoiden mielestä suojeluesitys ei mene lävitse, mutta prosessi siirtää kaavan hyväksymistä ja hidastaa keskustan rakentamista ainakin puolella vuodella. Uudenmaan ympäristökeskus odottaa Helsingin kaupungin ja Suursuon ostoskeskuksen lausuntoja asiasta.

Maunulan asukasjärjestöissä mietitään keinoja nopeuttaa uuden keskustan toteutusta, koska uusi keskusta tarjoaa Maunulalle merkittävästi paremmat päivittäistavarapalvelut. 

LISÄTIETOJA
Uudenmaan ympäristökeskus