Museovirasto ei puolla ostarin säilyttämistä

408

Museovirasto on ottanut 15.9.2005 kantaa Suursuon ostoskeskuksen 20.6.2005 Uudenmaan ympäristökeskukselle jättämään rakennussuojeluesitykseen. Museoviraston käsityksen mukaan rakennuksen suojelu rakennussuojelulailla ei ole tarkoituksenmukaista. Museovirasto on maan tärkein asiantuntija suojeluasioissa.


Museoviraston kanta:


”Kysymys Suursuon ostoskeskuksen suojelusta liittyy maankäyttö- ja rakennuslain sekä rakennussuojelulain soveltamiseen. Suojeluesityksen tarkoittama rakennus on asemakaava-alueella, ja sen säilyttäminen ja suojelu on käsitelty asemakaavan muutoksen valmistelussa. Suursuon ostoskeskuksella on rakennussuojelulain 2 §:n tarkoittamaa kulttuurihistoriallista merkitystä, mutta ei lain 3 §:n tarkoittamaa merkitystä valtakunnallisesti merkittävänä rakennuksena, eikä Museoviraston tiedossa ole muita lain edellyttämiä erityisiä syitä. Museoviraston käsityksen mukaan rakennuksen suojelu rakennussuojelulailla ei ole tarkoituksenmukaista.”

LISÄTIETOJA
Museovirasto