Finlandssvenskt förenings- och kulturliv på Internet

366

Den svenska Servicekatalogen och Kulturhuset är två nya adresser för dem som sysslar med svenskspråkig fritids- och kulturverksamhet i Finland.

Svensk Servicekatalog

I Servicekatalogen finner du information om föreningar och fritidsverksamhet, kommunal service samt utbildnings- och kursarrangörer. Du kan söka information enligt verksamhetsform, målgrupp och ort.

OBS! Om era uppgifter inte ännu finns med i servicekatalogen och era aktiviteter fyller språkkriteriet och bedrivs inom huvudstadsregionen, kontakta Luckans informationstjänst i Helsingfors, info(at)luckan.fi, så skapar vi er en post i databasen och sänder er ett e-postmeddelande med länk så ni kan föra in era uppgifter. Skriv ”servicekatalog” i
e-postmeddelandets rubrikfält. Om ni inte har tillgång till e-post kan ni ringa, tfn 09-68134510 eller komma till Luckan så hjälper vi er att mata in er information.

Mer info på  http://servicekatalog.luckan.fi/

Kulturhuset

Ett webbverktyg för den som ordnar icke-kommersiell verksamhet som har finlandssvenskar som målgrupp. Utrymme och lätthanterligt, webbaserat verktyg för att upprätthålla en egen webbplats med bl.a. händelsekalender och löpsedel, samt verktyg för upprätthållande av medlemsregister och hantering av medlemsavgifter och tidningsprenumerationer. Kulturhuset erbjuder användarstöd och
utbildning för användare av webbverktyget.

Läs mer på http://www.kulturhuset.fi/