Från källaren till estraden 2005-2006

429

Svenska Kulturfonden har inlett ett projekt, där tanken är att erbjuda 3-4 ungdomsorkestrar per fyra olika musikinstitut i Nyland en möjlighet att få handledning i musik. De musikinstitut som samarbetar i projektet är Borgånejdens musikinstitut, Brages musikskola, Musikinstitutet Kungsvägen i Vanda samt Musikinstitutet Raseborg.

Ungdomsorkestrarna kan ta del i kursen vid det musikinstitut som ligger närmast, på så sätt att 3-4 orkestrar antas per institut. Märkväl att man inte behöver bo på samma ort som det närmaste musikinstitutet för att delta. Exempelvis kan sibbobor delta i antingen Borgånejdens musikinstitut eller Musikinstitutet Kungsvägen i Vanda. Den 1 åriga utbildningen kostar inget annat än inskrivningsavgiften i musikinstitutet (17 €/person).

Ungdomarna får möjligheten att delta i verkstäder ledda av professionella musiker. Totalt blir det fråga om två musikverkstäder, två ljus- & ljudteknikverkstäder, två låtskrivarverkstäder, samt slutligen en studio verkstad. Därutöver erbjuds uppträdanden på estrader. Helheten äger rum under tidsperioden 2005-2006, och dessa enskilda verkstäder huvudsakligen under veckoslut. Verkstadsledaren instruerar varje orkester i tur och ordning. Uppträdanden tar plats under våren 2006.

Orkestermedlemmarna bör vara i åldern 13-23. Någon av medlemmarna kan vara fyllda 23 år. Målgruppen är ungdomar som musicerar, men som inte direkt har kopplingar till musikskolor eller som inte har grundutbildning i musik. Det är trots allt tillåtet att delta om orkestern har några medlemmar som studerar på musikinstitut.

Anmäl er så fort som möjligt! För tilläggsinformation kan man ringa projektledaren Tomas Järvinen 040-5844 655.

Svenska Kulturfonden, c/o Tomas Järvinen, Fredsgatan 19 A 12, 06100 Borgå, tfn 040-5844 655, tomas.jarvinen(at)nuorisoseurat.fi.