Keski-Pasilaan informaatioyritysten keskittymä

399

Helsinki suunnittelee Keski-Pasilan alueelle uutta vetovoimaista informaatioyritysten keskittymää, joka houkuttelee kotimaisia ja kansainvälisiä investointeja, yrityksiä ja osaajia. Alue vapautuu, kun VR:n tavaraliikenteen ratapihatoiminnot siirtyvät Vuosaaren satamaan 2008.

Joukko merkittäviä Suomessa toimivia, digitaalisia sisältöjä ja palveluita kehittäviä tai hyödyntäviä yrityksiä on käynnistänyt Helsingin seudulle keskittyvän Forum Virium Helsinki –hankkeen.

Hankkeen lähtölaukaus on klusteritoimisto Kiihdyttimen toiminnan alkaminen. Kiihdytin toimii Pasilassa Yleisradion alueella Radio- ja televisioinstituutin talossa. Kiihdyttimen johtajaksi on nimetty nykyisin Mediakeskus Lumetta johtava Jarmo Eskelinen 1.1.2006 lukien. Samoihin tiloihin sijoittuu myös muita hanketta tukevia alan toimijoita.

Forum Virium toteuttaa tulevaisuushankkeita, verkottaa sisältö- ja palvelualan toimijoita sekä kehittää uudenlaisia avoimia innovaatioprosesseja. Tulevaisuushankkeet kattavat laajalti digitalisoituvan yhteiskunnan toimintoja, kodista kouluun, terveydenhoitoon, kauppaan ja liikenteeseen.

Hankkeen tavoitteena on luoda yhteistyötä ja tuhansia työpaikkoja synnyttämällä innovaatioympäristö digitaalisten sisältöjen ja palveluiden kehittämiseksi todellisiin asiakkaan tarpeisiin ja käyttötilateisiin. Uudenlainen työ- ja vapaa-ajan ympäristö vahvistaa yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja luo uutta liiketoimintaa.

”Forum Virium Helsingissä on koossa kaikki menestyksellisen klusterin ainekset: terve kilpailu yrityspartnereiden kesken, yritysten ja julkistahojen yhteistyö, ja vahva metropolialue jolla klusteri toimii”, sanoo Eskelinen. ”Asiakaslähtöisten digitaalisten palveluiden kehittäminen vaatii toimialarajat ylittävää yhteistyötä. Ensi vaiheessa tärkeintä on toimijoiden sitouttaminen käynnistämällä konkreettisia kehityshankkeita”.

Yhteistyösopimuksen ovat allekirjoittaneet veturiyrityksen roolissa Digita, Elisa, Nokia, TeliaSonera, Tieliikelaitos, TietoEnator, Veikkaus, WM-data, YIT-Yhtymä ja Yleisradio. Kumppaniyrityksinä mukana ovat Hewlett-Packard, IBM, MTV, Siemens, SOK ja SWelcom. Julkishallinnosta mukana ovat Helsingin kaupungin lisäksi Sitra, Tekes, ja VTT.