Suursuon kaavaluonnos nähtävillä kirjastossa

309

Suursuon pientaloalueen kaavaluonnos on nähtävillä 7.12.2005-13.1.2006 Maunulan kirjastossa, Suursuonlaita 6. Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan asemakaavan muutosta Maunulan, Pakilan Saarnaajantien ja Tuusulanväylän rajaamalle alueelle. (Ks.  kaavan havainnekuva pdf).

Rakentamisalueet ovat Maunulan koillisosassa ja Pakilan eteläreunassa. Niiden väliin jää vihervyöhyke.

 Kartta asemakaavan muutosalueesta (pdf)

Alueelle tulevat rakennukset ovat pääosin kaksikerroksisia erillispientaloja. Suursuonlaidan ja Suursuontien risteykseen on suunnitteilla kerrostalotontti. Vanhusten kuntopolku ja ensimmäisen maailmansodan aikaiset linnoitukset jäävät paikoilleen.

Koirapuistolle ja koirien harjoitusradalle selvitetään korvaavaa sijaintia Tuusulanväylän itäpuolelta. Maunulan puoleisista viljelypalstoista vain osa on rakentamisalueella. Jäljelle jäävät palstat kunnostetaan ja jaetaan pienempiin osiin.

Saarnaajantien rintamamiestalojen suojelu tutkitaan kaavamuutoksen yhteydessä.

Asemakaavan muutosta on valmisteltu 10.2.2005 päivätyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan.

Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto on esillä 7.12.2005-13.1. kaupunkisuunnitteluvirastossa, Kansakoulukatu 3, 4. krs ja Maunulan kirjastossa, osoitteessa Suursuolaita 6.

Keskustelutilaisuus järjestetään 8.12.2005 klo 18–20 Pakilan yläasteen auditoriossa, osoitteessa Pakilantie 67. Kaavan valmistelija on lisäksi tavattavissa kaupunkisuunnitteluvirastossa sopimuksen mukaan.

Mielipiteet luonnoksesta pyydetään toimittamaan viimeistään 20.1.2006 kirjallisesti osoitteeseen kaupunkisuunnitteluvirasto, kirjaamo, PL 2100, 00099 Helsingin kaupunki, (käyntiosoite: Kansakoulukatu 3), faksilla 169 4445, sähköpostilla kaupunkisuunnittelu(a)hel.fi tai suullisesti kaavan valmistelijalle.

Tavoitteena on esitellä kaavaehdotus ja osallisilta kaavaluonnoksesta saatu palaute kaupunkisuunnittelulautakunnalle keväällä 2006.

Lisätietoja antaa arkkitehti Sari Ruotsalainen, puhelin 169 4441.

LISÄTIETOJA
Kaupunkisuunnitteluviraston sivut (kohta Nähtävänä nyt)
Kaavaluonnos (pdf)
Kaavan havainnekuva
Suursuon pientaloalueen suunnittelu