Hyvät maunulalaiset – Bästa månsasbor

357

Mennyt vuosi 2005 on Maunulan kannalta ollut hyvin kiinnostava. Maunulassa on eletty suurten projektien kuten Sitran rahoittaman Nettimaunulan (2001-2003) ja EU-rahoitteisen Lähiön sosiaaliset yrittäjät (2002-2004) jälkeistä aikaa. Jokaista alueellista kehittämisprojektia seuraa kriisi, kun ulkopuolinen rahoitus loppuu.

Maunulan kohdalla muutoskriiseistä on jo toivuttu. Maunulan kotisivut toimivat erinomaisesti ja ne ovat todennäköisesti Suomen luetuimmat kaupunginosan kotisivut. Joissakin asunto-osakeyhtiöissä laajakaistan hintaa pudotetaan jopa neljään euroon, kun laiteinvestoinnit on kuoletettu. Mediapajan toiminta on onnistuttu vakiinnuttamaan ja sillä on nykyisin noin 1000 asiakaskäyntiä kuukaudessa. Equal-hankkeesta syntynyt Maunula Apu toimii osuuskuntana ja on tehnyt monen maunulalaisen kodin joulusiivouksen.

Wanhan Maunulan arvo ymmärretään kiinteistömarkkinoilla. Maunulan hintataso on lähestynyt nopeasti ympäröivien alueiden hintoja. Syksyn aikana on tehty vanhan Maunulan eli 50-luvulla rakennetun Maunulan inventointia, joka tähtää vanhan Maunulan suojeluun asemakaavalla. Museovirasto on sisällyttänyt vanhan Maunulan merkittävien kulttuuriympäristöjen listalle.

Maunulan rakennetun ympäristön kehittäminen on aktiivisessa vaiheessa. Lampuotilantiellä on myyty pientalotontteja ensin syksyllä 2004 ja sitten tammikuussa 2005. Ensimmäiset rakennukset ovat jo harjakorkeudessa ja sisätyöt ovat käynnissä. Parhaillaan on käynnissä viimeisen tontin vuokrauksesta tarjous- ja ideakilpailu, jossa tontin vuokra on vakio. Paras idea ratkaisee kilpailun tuloksen. Kilpailuaika päättyy 16.1.2006.

Suursuon pientaloalueen kaavoitusta on tehty vuoden aikana yhteissuunnitteluna asukkaiden ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Kaavaluonnos on parhaillaan nähtävillä Maunulan kirjastossa tammikuun 13. päivään asti. Alueelle tulee 140 pientaloa yhteensä noin 25000 kerros-m2.

Maunulan asuntorakentaminen ratkaisee vanhojen asuinalueiden tyypillistä ongelmaa eli perheasunnoiksi sopivien asuntojen puutetta. Sopivien asuntojen puutteen vuoksi nuoret perheet muuttavat kehyskuntiin, josta seuraa Helsingin muuttuminen vanhusten ja sinkkujen kaupungiksi sekä lopuksi kaupungin verotulojen lasku. Lapsiperheiden määrän väheneminen uhkaa lapsille ja nuorille suunnattuja palveluja kuten kouluja ja päiväkoteja. Niihin ei riitä tarpeeksi käyttäjiä, jolloin palvelut tulevat kalliiksi. Siksi monia niitä uhkaa toiminnan supistaminen jopa lakkautus (ks. HS 30.12.2005 s. A11).

Maunulan keskusta uudistuu. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Maunulan keskustan virastojen lausuntojen pohjalta korjatun kaavaehdotuksen 12.5.2005. Asia menee seuraavaksi kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Kaupunginhallitus on pohtinut asiaa vuonna 2005 jo kaksi kertaa käsitellessään Suursuon ostoskeskuksen tekemää ostarin suojeluesitystä lailla sekä Pro Maunula ry:n Maunulan, Suursuon ja Pirkkolan laatimaa suojeluesitystä lailla. Molemmissa tapauksissa kaupunginhallituksen kanta on ollut sama eli ostaria ei ole haluttu suojella. Jarruttamisesta huolimatta keskustan kehittäminen etenee.

Tavoitteena kaikella tällä suunnittelulla ja rakentamisella on luoda Maunulasta vetovoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuinalue erityisesti lapsiperheille. Keskeinen mittari ja kysymys asuinalueiden keskustoja kehitettäessä on, uskallatko sinä lähettää lapsesi asioimaan alueen liikekeskustaan? Jos vastaus on ei, tiedät että lapsiperheet eivät ole halukkaita muuttamaan alueelle.

Mitä tuleva vuosi 2006 tuo tullessaan?

Suursuon pientaloalueen kaavaluonnos menee kaupunkisuunnittelulautakuntaan ja sieltä edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn. Maunulan keskustan kaavan käsittely etenee ja toivottavasti pian päästään rakentamaan uutta, vetovoimaista keskustaa, joka mahdollistaa sen ettei maunulalaisten enää tarvitse lähteä ostamaan päivittäistä ruokaansa Oulunkylästä, Kannelmäestä, Malmilta tai Hakaniemestä. Noin puolet maunulalaisista hakee ruokansa nykyisin alueen ulkopuolelta.

Suursuon alueen kehittäminen jatkuu. Alueella on paljon vanhusten elinoloja parantavia asioita. Suursuolla on kaksi vanhainkotia eli Paanumäen ja Helander-säätiön vanhainkodit. Kesäkuussa 2004 Suursuonlaidassa avattiin vanhusten kuntopolku aivan vanhainkotien vieressä. Monet yhteisöt ovat jo kysyneet kuntopolun vieressä olevaa tyhjää kerrostalotonttia palvelutalon paikaksi.

Suursuolla on aktiivisesti rakennettu hissejä vanhoihin taloihin 2000-luvulla. Vuonna 2006 jo neljänteen 60-luvulla valmistuneeseen asunto-osakeyhtiöön rakennetaan hissit. Tämä lienee jo ennätystahtia Helsingissä jopa Suomessa.

Suursuosta kannattaisi kehittää elämänkaarikortteli eli hyvä paikka asua ikääntyneille mutta myös lapsiperheille. Suursuonlaidassa on vanha, maisteri Ilveskorven 1962 rakennuttama senioritalo (Suursuonlaita 2), joka kannattaisi palauttaa alkuperäiseen käyttöönsä. Maunulan Apu tarjoaa Maunulan ikääntyneille kotitalouksille edullista ja luotettavaa kotiapua ja samalla työllistää alueen asukkaita.

Uutta yleiskaavaa ryhdytään pian valmistelemaan. Edellisen yleiskaavan valmistelu käynnistyi 90-luvun loppupuoliskolla. Voimassa olevan yleiskaavan suunnittelun ensimmäinen tilaisuus pidettiin Maunulassa marraskuussa 1998 ja valtuusto hyväksyi yleiskaavan 2003. Kyseisestä yleiskaavasta ovat saaneet alkunsa sekä Maunulan keskustan kehittäminen että Suursuon pientaloalueen suunnittelu.

Seuraavassa yleiskaavassa nousee suunnittelijoiden kiinnostuksen kohteeksi Pakilantien, Käskynhaltijan ja Tuusulantien risteysalue. Alue on poikkeuksellisen kiinnostava toimistorakentamisen kannalta. Sen läpi kulkee Jokeri-linja joka yhdistää tiede- ja teknologiakeskittymät kuten Keilaniemen, Otaniemen, Leppävaaran, Pitäjämäen ja Viikin toisiinsa. Paikasta on lyhyt matka lentoasemalle. Keski-Pasilaan suunnitellaan parhaillaan metropolialueen keskustaa kuten entinen rakennusvalvontaviraston johtaja Kaarin Taipale on ideoinut (ks. Vartti 27.12.2005 s. 3). Helsingin keskusta lähenee Maunulaa. Tuusulantien suuntaa ollaan kääntämässä Käpylän aseman kohdalta kohti Keski-Pasilaa. Tilanne on kaikin puolin mielenkiintoinen. Tuusulantien edellisessä risteyskohdassa Käpylän aseman kohdalle suunnitellaan uusia toimistorakennuksia. Seuraavana on vuorossa Maunula.

Maunulan tulevaisuus näyttää erittäin hyvältä. On koittamassa Maunulan kulta-aika.

Toivomme kaikille maunulalaisille menestystä tulevalle vuodelle 2006 ja erityisesti niille, jotka ponnistelevat paremman maailman ja Maunulan puolesta.

 

Raimo Puronen                               Ulla Tuominen

Maunula-Seura                               Maunulan Asukasyhdistys