Valtuustoaloite Maunulan palveluista

372

Helsingin kaupunginvaltuustolle on jätetty aloite Maunulan alueella palvelujen parantamiseksi. Yrjö Hakasen ja 13 muun valtuutetun aloitteessa esitetään vuoden 2007 budjettiin määrärahoja Maunulan julkisten palvelujen kehittämiseen.

Helsingin kaupunginvaltuustolle on jätetty aloite Maunulan alueella palvelujen parantamiseksi. Aloitteessa todetaan, että valmisteilla oleva asemakaavan muutos ja Maunulan uuden keskustan rakentaminen antavat mahdollisuuden kehittää myös alueen julkisia palveluja.

 

SKP:n ja asukaslistan kaupunginvaltuutettu Yrjö Hakasen tekemän aloitteen on allekirjoittanut myös 13 muuta valtuutettua SDP:n, vihreiden ja Vasemmistoliiton ryhmistä.

 

Aloitteessa esitetään riittävien määrärahojen varaamista vuoden 2007 budjetissa kirjaston ja työväenopiston tilojen suunnittelemiseksi Maunulan uuteen keskustaan, Saunabaarin palvelukeskuksen toiminnan kehittämiseen, Mediapajan tukemiseen sekä nuorisotyön ja muiden alueen palvelujen kehittämiseen.

 

Aloitteessa todetaan, että kaavamuutoksen toteutuessa Maunulan keskustaan on mahdollisuus rakentaa uudet tilat kirjastolle ja työväenopistolle. Samalla on mahdollista sijoittaa muita palveluja kirjaston nykyisiin tiloihin.

 

Lisäksi vanhan Maunulan keskustassa on mahdollisuuksia kehittää Saunabaarin palvelukeskuksen toimintaa sekä vanhustenpalveluissa että laajemminkin asukkaiden kohtaamispaikkana. Mediapajan toiminta muun muassa työttömien työllistymisen edistämiseksi tarvitsee lisärahoitusta ja pitkäjänteisen rahoitusjärjestelyn. Näillä toimilla voisi olla myös tärkeä merkitys monikulttuurisen kanssakäymisen edistämisessä, aloitteessa perustellaan määrärahojen lisätarpeita.