Pressossa debattia ostarin suojelusta

455

Kauppalehden pääkaupunkiseudulla ilmestyvässä viikonloppunumerossa Pressossa 11.3. käydään keskustelua Suursuon ostoskeskuksen suojelusta. Mielipidekirjoittajina ovat sekä Maunula-Seuran puheenjohtaja Raimo Puronen että Pro Maunulan varapuheenjohtaja Jyrki Wuorenrinne.

Pro Maunula on esittänyt Uudenmaan ympäristökeskukselle Suursuon, Maunulan ja Pirkkolan suojelemista rakennussuojelulailla ja siten myös Suursuon ostoskeskuksen suojelua. Uudenmaan ympäristökeskus ei ole vielä antanut asiasta päätöstä, mutta se pyysi Helsingin kaupungilta ja Museovirastolta lausunnot asiasta.

Helsingin kaupunginhallitus ja Museovirasto eivät ole puoltaneet Suursuon ostoskeskuksen eivätkä myöskään Suursuon, Maunulan ja Pirkkolan suojelua rakennussuojelulailla. Uudenmaan ympäristökeskus on jo aikaisemmin käsitellyt Suursuon ostoskeskus Oy:n ostarista 17.6.2005 tekemää suojelusesitystä rakennussuojelulailla. Suomen ympäristökeskuksen päätös oli, ettei se suojellut Suursuon ostoskeskusta rakennusuojelulailla.

Pirkkola ja osa vanhasta Maunulasta on jo suojeltu asemakaavalla. Parhaillaan kaupunkisuunnitteluvirasto on valmistelemassa koko vanhalle Maunulalle eli 50-luvulla rakennetuille taloillesuojelukaavaa.

LISÄTIETOJA
Presson 11.3.06 debattipalsta