Suursuon elämänkaarikortteli-idea

515

Suursuosta olisi mahdollista kehittää elämänkaarikortteli eli viihtyisä ja turvallinen alue elää läpi asumisuran. Kehittämistä puoltaa muun muassa se, että Maunulan asukkaista on noin 25 % 65 vuotta täyttäneitä. Alueella on jo nyt paljon tekijöitä, jotka tukevat ideaa.

Helander-säätiön vanhainkodin viereen valmistui vuonna 2004 vanhusten kuntopolku, jota käytetään vilkkaasti. Kuntopolun viereiselle tyhjälle kerrostalotontille on kaavailtu uutta senioritaloa.

Suursuonlaidassa sijaitsee maisteri Ilveskorven 1962 rakennuttama taloryhmä, johon kuuluvat Paanumäen vanhainkoti, kaksi entistä senioritaloa sekä tavallinen asunto-osakeyhtiö. Yhtenä ideana on palauttaa senioritalot alkuperäiseen käyttöönsä.

Suursuolla on jo neljään vanhaan kerrostaloon rakennettu jäljestäpäin hissit. Vuoden sisällä toteutuu taas uusi hissiprojekti Pakilantie 7:ään.

Maunulan keskustaan on Suursuon puolelle kaavoitettu neljä uutta hissitaloa.

Suursuolle on lisäksi kaavoitettu pientaloja ja rivitaloja, jotka mahdollistavat perheellisten asumisen alueella. Maunulan asuntojen keskikoko on alhainen eli 60,3 m2 ja siksi perheellisten on vaikea löytää nykyisin sopivaa asuntoa, koska perheasuntoja ei ole alueella tarjolla.

Elämänkaarikortteli-ideaan kuuluu lisäksi sopivien palveluiden tarjoaminen alueen asukkaille. Maunulan keskustaan kaavoitettujen asuinkerrostalojen pohjakerrokseen tulee 600 m2 liiketilaa. Kirjaston siirtyminen Maunulan keskustaan mahdollistaa uusien palvelujen sijoittumisen Suursuonlaitaan. Nykyisen kirjaston koko on noin 500-600 m2.

WSP-LT-konsulttien tekemä raportti elämänkaarikortteleista valmistui syyskuussa 2004. Raportin on tehnyt Jani Päivänen ja se löytyy ympäristöministeriön kotisivuilta.  Maunulan Ilveskorven kortteli on eräs raportissa esitellyistä tapauksista.

Suursuon alueen lisärakentamismahdollisuudet:
– Suursuon pientaloalue (23100 kem2)
– Suursuon ostoskeskuksen alueen asuinkerrostalot (4800 kem2)
– Tyhjä kerrostalotontti Helander-säätiön vanhainkodin vieressä (2600 kerros-m2)
– Paanumäen vanhainkoti (Suursuontie 14), SATO osti sen 31.1.2008
– SATO aikoo korjata Pakilanti 17:sta senioritalon. Siihen haetaan kaavamuutosta.
– Nykyisten asuinkerrostalotonttien täydennysrakentaminen
– Lisäkerros vanhaan kerrostaloon
– Vajaakäyttöisen rakennuksen purkaminen ja uudisrakentaminen
– Putkiremonttien yhteydessä kaupungin asunto-osakeyhtiöissä Asuntohankinnan kautta omistamat huoneistot voitaisiin remontoida esteettömiksi

Rakentaminen synnyttää maanomistajalle tulorahoitusta, jolla voidaan rahoittaa uudisrakentamista. Asuinkerrostalotonttien täydennysrakentamisella voidaan jatkossa rahoittaa  putkiremontteja sekä asumisen laatuun liittyviä parannuksia kuten hissiremontteja.

AIHEEN ESITYSKALVOJA
Suursuon elämänkaarikortteli (pdf) 
Saton seniorikoti (pdf)

LISÄTIETOJA
YM:n raportti SY716: Elämänkaarikortteli 
(Raportissa esitelty Suursuonlaidan Ilveskorven taloryhmää)

YM:n raportti SY718: Senioritalo ikääntyneen asumisvaihtoehtona 

YM:n raportti SY794: Hissi tuli taloon
(Raportissa on esitelty Suursuontie 12:n hissiremontti)

Suursuon vanhusten kuntopolku 

Maisteri Ilveskorven kortteli Suursuonlaidassa