Helsingin kaavoituskatsaus 2006 ilmestynyt

448

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston vuoden 2006 kaavoituskatsaus on valmistunut. Kaavoituskatsaus kertoo suomeksi ja ruotsiksi erkittävimmistäajankohtaisista kaavoitus- ja liikennesuunnitelmista. Katsauksessa on myös englanninkielinen aukeama Helsingin suurimmista kaavoitushankkeista.

Katsauksessa on tietoa kaavoituksen ja liikennesuunnitelmien kulusta.
Suunnittelijoiden yhteystiedot ovat suunnittelukohteista kertovien tekstien yhteydessä. Kaupunkisuunnitteluvirasto toivoo katsauksen antavan hyvän perustan keskusteluun, osallistumiseen ja vuorovaikutukseen.

Katsaus jaetaan postitse kaikille helsinkiläisille. Kaavoituskatsaukset jaetaan Helsingissä 3.4.-7.4.2006 postin päiväjakeluna kaikkiin talouksiin, yrityksiin ja yhteisöihin.

Kaavoituskatsaus on jo julkaistu kaupunkisuunnitteluviraston sivuilla: www.hel.fi/ksv. Julkaisu on netissä pdf-versiona.

Kaavoituskatsauksen lisäksi Helsingin kaupunkisuunnittelusta saa runsaasti tietoa kaupunkisuunnitteluviraston nettisivuilla toimivasta ”Suunnitelmat kartalla” -palvelusta. Samalta ruudulta näkyvät suunnitteluun liittyvät asiakirjat, kartat, yleisötilaisuudet sekä suunnittelijoiden yhteystiedot. Kaikki käynnissä olevat kaavahankkeet on merkitty aluerajauksina kartalle. Uusi karttapalvelu tarjoaa kattavaa ja ajantasaista tietoa. Tämä helpottaa suunnittelun edistymisen seuraamista.

Kaavoituskatsauksen lisätilaukset:
Kaavaesittely, p. 169 4460, Kansakoulukatu 3, Helsinki 10

Lisätietoa katsauksesta:
viestintäkoordinaattori Heikki Mäntymäki, p. 169 4436 tai 050 413 1729

LISÄTIETOJA
Kaavoituskatsauksen pdf-versio