Koivikkotien Rivitalot

444

Koivikkotien rivitalot tiivistävät yhteistyötä ja ovat perustaneet Maunulan kotisivuille oman osionsa. Tavoitteena on lisäksi avata oma extranetti taloyhtöiden osakkaiden väliselle tiedonvaihdolle.

Taloyhtiöverkosto tuottaa tietoa käytetyistä palveluista ja remonteista, vertailee kustannuksia ja laatua sekä mahdollistaa yhteishankintojen teon. Lisäksi verkosto arvioi palvelujen tuottajien laatua.

Koivikkotien rivitalojen yhteistoiminnan perustana on sujuva tiedonvaihto. Välineinä ovat Maunulan kotisivut, Maunulan Sanomat, taloyhtiöverkoston oma ekstranetti. Tavoitteena on parantaa 1) taloyhtiöiden välistä, 2) taloyhtiöiden sisäistä ja 3) asukkaiden keskinäistä tiedonkulkua.

Koivikkotien Rivitalot -verkostoon kuuluvat
Koivikkotie 12
Koivikkotie 14
Koivikkotie 16
Koivikkotie 20-22
Koivikkotie 24
Koivikkotie 26
Koivikkotie 28
Koivikkotie 30

Verkoston yhteyshenkilö on arkkitehti Matti Pöyry
puh. 040-501 8108.
Sähköposti: etunimi.sukunimi ( ) ppky.fi

LISÄTIETOJA
Uutinen 13.8.2008 
Uutinen 30.7.2008 

KOKOUKSET
Kokous 25.8.2008
Perustuskokous 17.6.2008