Viestintäteknologiakeskittymä Keski-Pasilaan

1011

Kaupunginhallitus käsitteli 27.3.2006 Keski-Pasilan kehittämistä ja siihen liittyvää Forum Virium viestintäteknologioiden kehittämishanketta sekä Metron ulottamista Keski-Pasilan kautta lentoasemalle. Keski-Pasilan kehittäminen tulee vaikuttamaan merkittävästi myös Maunulan kehitykseen.

Suomen valtion ja Helsingin kaupungin kesken solmitun aiesopimuksen (30.12.2002) perusteella Keski-Pasilasta vapautuu tulevina vuosina yhteensä noin 18,3 ha suuruiset alueet asuin-, liike-, toimisto- ja yleisten rakennusten käyttöön.

Aueet vapautuvat raideliikenteeltä satamatoimintojen siirtyessä Vuosaareen. Edellytykset rautateiden tavaraliikenteen siirtämiseksi Keski-Pasilan alueelta muualle ovat olemassa (2009-2010).

Osayleiskaava-alueen pinta-ala on 59,3 ha. Valmisteilla olevan osayleiskaavan mukaan Keski-Pasilan alueelle tulee uutta rakentamista yhteensä noin 345 000-480 000 k-m2. Tästä vähintään 250 000 k-m2 sijoittuu sopimusalueelle. Asukasmäärä tulee olemaan noin 2 000, työpaikkoja on noin 10 000. Pääosa esitetystä rakennusoikeudesta on maantasossa ja vain noin 75 000 k-m2 toimitilarakentamisesta sijoittuu kannelle (alla rautatieliikennettä).

Seudun ja Pasilan kehittymisen kokonaisuuteen liittyvät olennaisesti tehokkaat yhteydet lentoasemalle. Töölön metrosta on laadittu alustava yleissuunnitelma vuonna 2003. Metron jatkosuunnittelu Pasilasta lentoasemalle tulisikin aloittaa välittömästi.

Tavoitteena on sijoittaa mahdollisimman paljon asumista Itä- ja Länsi-Pasiloiden toimistorintamien rajaamalle alueelle. Elävän kaupunkiympäristön saavuttaminen edellyttää toimintojen sekoittamista ja riittävää asukasmäärää.

Forum Virium

Kaupunginhallitus päätti 16.1.2006 hyväksyä Forum Virium Helsinki -hankkeen sopimukset ja rahoituksen.

Forum Virium Helsinki on digitaalisen median sisältöjen ja palvelujen kehityshanke, jonka ovat perustaneet alan suurimmat suomalaiset yritykset. Yritysten ydinryhmään kuuluvat Nokia, Elisa, TeliaSonera, Digita, YLE, TietoEnator, YIT-Yhtymä, WM-data, Veikkaus ja Tieliikelaitos. Hankkeen ohjausryhmässä ovat edustettuina myös Helsingin kaupunki, Sitra, Tekes ja VTT. Lisäksi mukana on merkittäviä kumppaniyrityksiä.

Yritysten tavoitteena on osapuolten voimia yhdistämällä luoda entistä kilpailukykyisempiä tuotteita ja palveluja globaaleille markkinoille. Tarkoitus on synnyttää Pasilaan osaamiskeskittymä, joka vetää puoleensa toimialan yrityksiä ja tuotekehitysyksiköitä sekä kotimaasta että ulkomailta.

Forum Virium -hanke toteuttaa monella tavalla kaupungin päämääriä. Se luo Helsinkiin työpaikkoja kansainväliselle kasvualalle. Osaamiskeskittymän syntyminen lisää korkean osaamisen yritysten kiinnostusta Pasilan alueeseen ja tukee siten kaupunkisuunnittelun tavoitteita Keski-Pasilassa. Forum Virium antaa sisältöä Helsingin kansainväliselle markkinoinnille, jota ollaan tehostamassa pääkaupunkiseudun yhteistyönä. Lisäksi Forum Virium tarjoaa kaupungin hallintokunnille ainutlaatuisen mahdollisuuden osallistua alan merkittävimpien yritysten kanssa yhteisiin kehityshankkeisiin, jotka uudistavat ja tehostavat kaupungin palvelutuotantoa.

Myös yritysten kehitystoiminta voi hyötyä yhteistyöstä kaupungin hallintokuntien kanssa. Eräs hankkeen keskeisiä tavoitteita on luoda yrityksille kehitysalustoja ja testiympäristöjä uusien tuotteiden ja palvelujen aikaansaamiseksi. Suurena organisaationa Helsingin kaupunki voi olla tässä avainasemassa.

Forum Virium Helsingin toiminta alkoi varsinaisesti tammikuun alussa 2006. Nyt on käynnissä yritysten yhteisten hankkeiden kokoaminen ja määrittely. Ensimmäisenä käynnistyi mobiili-TV kokeilu. Erityisen tärkeänä yritykset ovat nähneet langattoman internetyhteyden tarjoamisen mahdollisimman suurille käyttäjäjoukoille, koska se muodostaa kehitysalustan useille muille hankkeille. Kaikkiaan on lähdössä liikkeelle 10 -15 merkittävää hanketta, jotka osuvat valituille painopistealueille (tapahtuminen monikanavajakelu, kodin tieto- ja viihdeympäristö, vähittäiskauppa, oppiminen sekä terveydenhuolto).

LISÄTIETOJA
Forum Virium 
Keski-Pasilan suunnittelusivusto
Cino Zucchinin osayleiskaavaideat vuodelta 2003