Rikosturvallisuuden kehittäminen

557

Maunulan rikosturvallisuuden parantamiseen tähtäävän YKS -hanke käynnistyi Maunulassa vuoden 2002 syksyllä. Hankkeen toinen vaihe eli YKS 2 on käynnistyi vuoden 2005 alussa.

YKS-hankkeessa pyritään rikosturvallisuutta parantamaan paitsi julkisissa tiloissa myös asuinkerrostaloissa.  Maunulan keskustan suunnittelu rikosturvallisuuden näkökulmasta on keskeinen haaste kaavasuunnittelun muuttuessa yksityiskohtaiseksi rakennussuunnitteluksi.

YKS 2 -hankkeessa tavoitteena on vähentää arkirikollisuutta ja rikospelkoa. Keinoina ovat ympäristön parantaminen (Y), kommunikaation kehittäminen (K) ja seuranta (S). Hankkeessa ovat mukana Maunula-Seura, aluepoliisi, sosiaalivirasto sekä Maunulan taloyhtiöitä.

Koetun rikosturvallisuuden parantaminen on Helsingissä entistä tärkeämpää, koska turvallisuus vaikuttaa tutkijoiden mukaan lapsiperheiden asuinpaikan valintaan. Lisäksi turvallisuudella on vaikutusta päivittäistavarakauppaan. Asiakas valitsee, käyttääkö tämä paikallista ostaria vai meneekö viihtyisämpään ja turvallisempaan liikekeskukseen. YKS2-hanke selvittää myös, mikä on koetun turvallisuuden, ostoskeskusten vetovoiman sekä alueen ostovoiman ulosvuotamisen vuorovaikutus.

Hanke toimii Helsingissä n. 20 kaupunginosassa muun muassa Etelä-Haagassa, Itä-Pakilassa ja Kannelmäessä.

YKS-hanke teki Maunulassa rikosturvallisuuskyselyn, jonka tulokset esitellään aluefoorumilla tiistaina 18.4. Saunabaarilla. Paikalla tulee projektinjohtaja Mikko Virkamäki ja poliisin edustaja. Turvafoorumeissa esitellään keinoja, miten alueen taloyhtiöt tai yksittäiset kansalaiset voivat parantaa asuinalueensa turvallisuutta.

LISÄTIETOJA
26.4.2005 aluefoorumin ohjelma