Uusi huoltorakennus Pirkkolan plotille

343

Liikuntavirasto on hakenut lupaa noin 130 k-m2:n suuruisen kylmän huoltorakennuksen rakentamiseen purettavan huoltorakennuksen paikalle Pirkkolan liikuntapuiston uimalammen viereen. Rakennus rakennettaisiin syyskuun 2006 – toukokuun 2007 välisenä aikana.

Alue on yleiskaavassa määritelty Keskuspuiston alueeksi, jolla on rakennuskielto asemakaavan laatimista varten. Huotorakennuksen sijainti on vuonna 1995 laaditun yleissuunnitelman mukainen

Liikuntavirasto perustelee uutta rakennusta sillä, että nykyinen huoltorakennus on huonokuntoinen. Rakennukseen saadaan integroitua vedenpuhdistuslaitteiston laitekontti. Nykyisen huoltorakennuksen vieressä sijaitsevan laitekontin rakennuslupa raukeaa syksyllä 2007. Liikuntaviraston tarkoituksena on rakentaa uusi huoltorakennus, joka sisältää pukusuojat, valvojan tilat, varaston ja kioskin sekä tilan vedenpuhdistuslaitteistolle.

Rakennusaika: syyskuu 2006 – toukokuu 2007. Rakennuslupahakemuksen tunnus: 28-1168-06-AE

LISÄTIETOJA:
Liikuntavirasto, tekninen yksikkö,
Asko Rahikainen p. 310 877 85.