Maunulan keskustan kaavakäsittelyn hidastusprosessi

1687

Uudenmaan Ympäristökeskus 7. 11.2006 hylkäsi Pro Maunulan 16.9.2005 tekemän suojeluesityksen, jossa järjestö esittää Maunulan, Suursuon ja Pirkkolan suojelua rakennussuojelulailla.

Maunulan keskustan kaavakäsittely on viivästynyt Suursuon ostoskeskuksen 20.6.2005 tekemän ostoskeskuksen sekä Pro Maunulan 22.9.2005 tekemän Maunulan, Pirkkolan ja Suursuon suojeluesityksien vuoksi. Maunulan keskustan kaavoitusprosessi alkoi tammikuussa 2001 ja kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavan 12.5.2005.

Ostoskeskukseen liittyvät suojeluesitykset ja valitukset viivyttävät kaavan valtuustokäsittelyä. Kiinteistölautakunta jatkoi 3.10.2006 Suursuon ostoskeskuksen tontin vuokra-aikaa kahdella vuodella. Tämän jälkeen 1.1.2009 alkaen voivat kummatkin osapuolet sanoa sopimuksen irti puolen vuoden irtisnomisajalla.

Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys sekä 34 muuta maunulalaista yhdistystä ja taloyhtiötä on kehottanut viranomaisia kiirehtimään Maunulan keskustan kaavaehdotuksen hyväksymistä.

Pirkkola on jo 80-luvulla suojeltu asemakaavalla. Parhaillaan kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee vanhan Maunulan eli 50-luvulla rakennettujen talojen suojelua asemakaavalla. Tätä on 36 järjestön ja taloyhtiön vetoomuksessa pidetty tietysti kannatettavana asiana.

SUOJELUESITYSTEN HISTORIA

SUURSUON OSTOSKESKUKSEN SUOJELUESITYS
12.5.2005 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen
20.6.2005 Suursuon ostoskeskuksen suojeluesitys Ympäristökeskukselle
15.9.2005 Museovirasto antaa kielteisen lausunnon suojelusta
14.11.2005 Kaupunginhallitus antaa kielteisen lausunnnon
30.1.2006 Ympäristökeskus antaa kielteisen päätöksen suojelusta
Helmikuu 2006 Suursuon ostoskeskus valittaa Ympäristöministeriölle päätöksestä
8.5.2006 Kaupunginhallitus antaa kielteisen lausunnon valituksesta
6.6.2006 Ympäristöministeriön antaa kielteisen päätöksen valituksesta
25.4.2007 Valtuusto hyväksyy kaavaehdotuksen

PRO MAUNULAN SUOJELUESITYS
Maunulan, Pirkkolan ja Suursuon suojelusta rakennussuojelulailla
12.5.2005 Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen
16.9.2005 Pro Maunulan suojeluesityksen päiväys
22.9.2005 Suojeluesitys Kirjattu Uudenmaan ympäristökeskuksessa
24.10.2005 Museoviraston kielteinen lausunto
19.12.2005 Kaupunginhallituksen kielteinen lausunto
10.3.-13.4.2006 Esitys asukkaiden nähtävillä ja kommentoitavana
13.4.2006 36 maunulalaista yhteisöä antaa asiasta kielteisen kannanoton ja kehottaa viranomaisia kiirehtimään kaavan hyväksymistä
7.11.2006 Uudenmaan ympäristökeskuksen kielteinen päätös
13.12.2006 Pro Maunula valittaa Ympäristöministeriölle
12.1.2007 Ympäristöministeriö ei tutki Pro Maunulan valitusta
20.2.2007 Pro Maunula valittaa YM:n päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen
25.4.2007 Valtuusto hyväksyy kaavaehdotuksen
15.6.2007 KHO hylkää Pro Maunulan valituksen (20.2.2007) YM:n päätöksestä  (12.1.2007)

LISÄTIETOJA
Valtuusto hyväksyi kaavan 25.4.2007 
Kaupunginhallituksen esitys valtuustolle 25.4.2007
Päätös tontin vuokrasopimuksesta 3.10.2006