Pirjontielle rengasmelua vaimentava asfaltti

358

Pirjontielle ja Pirkkolantielle on saatu rengasmelua vaimentava hiljainen katupäällyste. Päällystealue rajautuu Pakilantieltä Metsäpurontielle ja sen pituus on noin 600 metriä. Hiljainen asfaltti parantaa kadunvarren pientalojen asumisviihtyisyyttä. Väylää pitkin kulkee muun muassa Jokerilinja.

Päällystystyöt aloitettuun maanantaina 11.9.2006 ja työt saatiin valmiiksi tiistaina. Päällysteurakoitsijana on Tieliikelaitos.

Rakennusvirasto on viime vuosina pyrkinyt helpottamaan Helsingin meluongelmaa rakentamalla liikenneväylien varsille useita meluesteitä. Kaikkialle esteitä ei kuitenkaan voi rakentaa. Hiljaisista päällysteistä etsitäänkin uutta, kestävää ja korkeatasoista ratkaisua asumisviihtyvyyden parantamiseksi. Aiemmin hiljaisella asfaltilla on päällystetty Konalantie sekä 700 metrin osuus Meripellontiestä.

LISÄTIETOJA:
ylläpitoteknikko Ismo Rantanen, katu- ja puisto-osasto
gsm 050 559 1864

LISÄTIETOJA
Rakennusvirasto