Senioritalo ja 87 pientalotonttia Suursuolle

400

Suursuolle tulee 87 pientalotonttia yhteensä noin 23100 kerros-m2. Kaava-alueeseen kuuluu Suursuonlaitaan kaavoitettu kerrostalotontti (2600 k-m2), johon rakennettaneen senioritalo. (kuva on osa Suursuonlaidan kaavan havainnollistamiskuvasta). Alueelle on kaavailtu arkkitehtehtuurikilpailua, jonka avulla halutaan varmistaa asuinalueen arkkitehtuurin korkeatasoinen laatu. 

Maunulan aluefoorumilla tiistaina 3.10. oli aluearkkitehti Sari Ruotsalainen kertomassa Suursuon kaavatilanteesta. Aluefoorumilla oli paikalla moni pientalotonteista tai senioritaloasumisesta kiinnostunut.

Kaavamuistutusten käsittely on vielä kesken. Asemakaava palaa mahdollisesti uudelleen kaupunkisuunnitteluviraston viimeisteltäväksi, jonka jälkeen se menee uudelleen lautakunnan käsiteltäväksi keväällä 2007 ja sen jälkeen valtuuston hyväksyttäväksi.

Kaavakäsittelyä voivat pidentää mahdolliset valitukset. Pientalotonttien rakentaminen edellytää meluaidan rakenmista Tuusulan moottoritien varteen. Meluaidan rakentamiselle ei ole vielä rahoitusta. Senioritalon rakentamista meluaidan puuttuminen ei estä.

Tilaisuudessa keskustiin myös elämänkaarikortteli-ideasta, jolla tarkoitetaan, että asukas voi asua samalla alueella läpi koko asumisuran. Elämänkaarikortteliajattelua esitteli VTM Jani Päivänen, joka on tehnyt aiheesta tutkimuksen Ympäristöministeriölle.

Tilaisuudessa esiteltiin myös äskettäin valmistunut Paula Lasarov-Minnin päättötyötutkimus Helsingin ammattikorkeakoulu Stadialle Suursuonlaidan vanhusten kuntopolusta.

Tilaisuudessa esitetyt kalvot tulevan myöhemmin sivuille.

Seuraava Maunulan (59.) aluefoorumi pidetään tiistaina 31.10. klo 18-20 Saunabaarilla (Metsäpurontie 25, 3. krs).

LISÄTTIETOJA
Tulevat aluefoorumit 
Suursuon kaavan havainnollistamiskuva 
Elämänkaarikortteli raportti 
Raportti Suursuon vanhusten kuntopolusta 
Vanhusten kuntopolku