Ostarin vuokrasopimusta jatkettiin kahdella vuodella

1948

Kiinteistölautakunta päätti 3.10.2006 jatkaa Suursuon ostoskeskuksen tontin vuokra-aikaa kahdella vuodella. Tämän jälkeen eli 1.1.2009 jälkeen molemmat sopijaosapuolet voivat sanoa vuokrasopimuksen irti puolen vuoden irtisanomisajalla.

Suursuon Ostoskeskus Oy oli esittänyt, että sille vuokratun tontin vuokrasopimusta olisi jatkettu 15 vuodella. Yhtiö oli pyytänyt myös, että vuokrasopimusta olisi muutettu siten, että vuokrasopimuksen mukainen purkuvelvollisuus olisi poistettu.

Kiinteistövirasto esitys kiinteistölautakunnalle oli, että sopimusta jatketaan Suursuon Ostoskeskus Oy:lle vuokratun 28. kaupunginosan (Oulunkylä, Maunula) korttelin nro 28320 tontin nro 11 vuokrasopimusta 31.12.2008 loppuun saakka entisin ehdoin ja sen jälkeen 1.1.2009 alkaen toistaiseksi siten, että osapuolilla on puolin ja toisin oikeus irtisanoa sopimus päättymään puolen vuoden irtisanomisajoin.

Maunulan keskustan kehittämistä on jarruttavat Suursuon ostoskeskuksen ja Pro Maunulan tekemät suojeluesitykset. Uudenmaan ympäristökeskus antaa Pro Maunulan suojeluesityksestä päätöksen lokakuun aikana. Vuokrasopimuksen valmistelussa on arvioitu, että suojeluesitysten käsittely, kaavan hyväksyminen ja uuden keskustan rakentaminen vievät aikaa ainakin 2,5 vuotta, jonka jälkeen vanha ostoskeskus on mahdollista purkaa.

Asia jäi pöydälle 19.9. lautakunnan käsittelyssä

LISÄTIETOJA
Lautakunnan päätökset 3.10.2006
Päätösehdotus 19.9.2006 
Kiinteistölautakunta 
Suojeluesitysten käsittelyn tilanne