Raidejokeri ja Metro Maunulaan

301

Bussijokerin liikennöinti käynnistyi elokuussa ja sen käyttö lähenee 19.000-20.000 matkustajaa vuorokaudessa. Jokerilinja yhdistää keskeiset teknologia- ja tiedekeskittymät kuten Keilaniemen, Otaniemen, Leppävaaran, Pitäjämäen ja Viikin. Viime aikoina on julkaistu useita suunnitelmia, joissa esitetään Jokerin muuttamista pikaraitiotieksi, joka oli alunperin tavoitteena.

Viimeisessä YTV:n pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmän (PLJ 2007) luonnoksessa 16.10.2006 raidejokeria on esitetty vuosille 2016-2030. Raidejokerilla halutaan ratkaista Kehä I:n tukkeutumista. Pirkkolan kohdalla kulkee nykyisin yli 105.000 autoa vuorokaudessa.

Myös Metron jatkamista Maunulan kautta lentoasemalle on esitetty useassa yhteydessä. Liikennelaitoksen äskettäin julkistetussa Lentokenttämetron toiminnallisessa tarkastelussa (HKL, D: 3/2006) metroa ehdotetaan jatkettavaksi Pasilasta Maunulan kautta lentoasemalle. Suunnitelman mukaan Maunulan metroasemaa käyttäisi 20.000 henkilöä vuorokaudessa ja siitä noin puolet olisi siirtymäliikennettä Jokerin välillä. PLJ 2007:ssä metron jatkaminen Kampista Pasilaan on ajoitettu vuosille 2015-2030 ja jatko Maunulaan vuoden 2030 jälkeiseen aikaan. Ideana metroyhteys Maunulaan on vanha. Sitä on esitelty muun muassa vuoden 1964 Suomen Kuvalehdessä (47/64).

Lentokenttämetrolla haluttaneen Helsingin kannalta vahvistaa Pasilan ja lentokenttäkaupungin eli Aviapoliksen välistä akselia huippunopealla liikenneyhteydellä. Keski-Pasilan ja Ilmalan rakentaminen kytkeytyy digitaalisen viestintäklusterin eli Forum Viriumin kehittämiseen, joka on Helsingille strateginen elinkeinokehittämishanke. Lentoaseman ympäristö on puolestaan erikoistumassa logistiikkakeskukseksi.

Vantaa on ollut lentokenttämetron suhteen epäileväinen, koska Vantaan virkamiehet ja luottamushenkilöt haluavat toteuttaa Marja-radan. Se on ajoitettu PLJ 2007 luonnoksessa vuosille 2008-2015 kuten länsimetrokin. Marja-radan pituus on 18 kilometriä ja radalle on suunniteltu Vantaankosken ja pääradan (Hiekkaharjun pohjoispuolelta) välille 7 uutta asemaa: Vehkala, Petas, Kivistö, Aviapolis, Lentoasema, Ruskeasanta ja Leinelä. Rata voisi palvella tulevaisuudessa kilometrin säteellä asemista noin 200.000 asukasta ja 200.000 työpaikkaa.

Raideyhteys mahdollistaa huomattavan määrän asuntorakentamista radan varteen, mikä lentokenttämetrossa ei olisi mahdollista. Marja-radassa nopein matka-aika Helsingistä lentoasemalle on noin 30 minuuttia. Matka-aika nykyisin bussilla on suurin piirtein yhtä pitkä. Vantaalla ollaan myös epäileväisiä pikaraitiolinjojen suhteen, joka lisäisi erilaisten raideliikenneratkaisujen määrän neljään (eli raitiotie, juna, metro ja pikaraitiotie).