Pro Maunulan suojeluesitys hylättiin

389

Uudenmaan ympäristökeskus hylkäsi Pro Maunulan 16.9.2005 tekemän esityksen Maunulan, Suursuon ja Pirkkolan suojelemisesta rakennusuojelulailla. Maunula-Seuran ja Maunulan Asukasyhdistyksen mielestä suojeluesityksillä yritetään jarruttaa Maunulan keskustan kaavan hyväksymistä. Järjestöt ovat vedonneet viranomaisiin kaavakäsittelyn nopeuttamiseksi.

Suursuon ostoskeskuksen ja Pro Maunulan tekemät ostoskeskukseen liittyvät suojeluesitykset ovat tähän mennessä lykänneet noin 1,5 vuodella Maunulan keskustan kaavan viemistä valtuuston hyväksyttäväksi. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavan 12.5.2005.

Ympäristökeskuksen kielteisen päätöksen perusteluna oli, että rakennussuojelulailla suojeltavaksi esitetty alue on laaja ja kiinteistöjen määrä on suuri. Näin laajan alueen käyttöä, korjaus- ja täydennysrakentamista, hoitoa sekä viherympäristön ja kaupunkitilan kehitystä ohjataan ensisijaisesti asemakaavoituksen kautta.

Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan Pro Maunulan suojeluesityksessä esiin tuotuihin ”suojeluarvioihin” ei ostoskeskuksen mahdollista purkamista lukuun ottamatta kohdistu muita uhkia.

Pirkkola suojeltiin jo 80-luvulla asemakaavalla ja parhaillaan kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee vanhan Maunulan eli 50-luvulla rakennetun Maunulan suojelukaavaa, joka esitellään asukastilaisuudessa Saunabaarilla helmi- maaliskuussa 2007.

Uudenmaan ympäristökeskus on jo aikaisemmin käsitellyt erillisen Suursuon ostoskeskusta koskevan suojeluesityksen ja tehnyt siitä päätöksen 31.1.2006, jonka mukaan suojelu tulee ratkaista asemakaavalla.

Helsingin kaupunki eikä myöskään museovirasto puolla alueen suojelua rakennussuojelulain nojalla.

Erityisen kiinnostavaa suojelupäätösmateriaalissa on Pakila-Seura ry:n kannanotto (10.4.2006), jossa se kannattaa Suursuon ostoskeskuksen suojelua rakennusuojelulailla mutta vastustaa Saarnaanjantien rintamiestalojen suojelua asemakaavalla.

Pro Maunulalla on kuukausi aikaa jättää valitus Ympäristöministeriölle. Joulukuun 14. päivä tiedetään, onko Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöksestä valitettu.

LISÄTIETOJA
Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös 7.11.2006
http://kaupunginosat.net/pakila/