Hyvää Joulua ja menestystä vuodelle 2007

307

Hyvää Joulua ja
menestystä vuodelle 2007
kaikille maunulalaisille

toivoo Mediapajan väki.

Kiitämme kaikkia niitä
vapaaehtoisia henkilöitä,
jotka ovat mahdollistaneet
Mediapajan toiminnan vuonna 2006.