Pro Maunulan valitti Ympäristöministeriölle

600

Pro Maunulan valitti 13.12.2006 Ympäristöministeriölle Uudenmaan ympäristökeskuksen 7.11.2006 tekemästä kielteisestä suojelupäätöksestä. Pro Maunulan teki 20.9.2005 Uudenmaan ympäristökeskukselle esityksen Maunulan, Suursuon ja Pirkkolan suojelemiseksi rakennussuojelulailla.

Pro Maunula esittää nyt Suursuon suojelemista rakennussuojelulailla. Esitys on tietenkin perusteeton, koska Suursuon alueella ei ole valtakunnallisesti merkitystä. Toisin on Pirkkolan ja Maunulan 50-luvun rakennuskannan laita. Pirkkola on suojeltu 80-luvulla ja kaupunkisuunnitteluvirasto valmistelee 50-luvun Maunulan suojelua asemakaavalla. 

Maunulan asukasjärjestöjen mukaan Pro Maunula yrittää pitkittää Maunulan keskustan asemakaavan hyväksymistä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavan 12.5.2005 ja lähetti sen edelleen valtuuston käsittelyyn. Valtuusto ei voi päättää asiaa ennen kuin suojeluasiat on käsitelty. Pro Maunulan esitystä vastusti 36 maunulalaista yhdistystä ja taloyhtiötä (mukaan lukien Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys) 13.4.2006 Uudenmaan ympäristökeskukselle jätetyssä kannanotossa.

Alla on poimintoja Pro Maunulan kirjelmästä Ympäristöministeriölle:

”Tyytymättömänä Uudenmaan ympäristökeskuksen päätökseen haemme muutosta siltä osin kuin se koskee Maunulan-Suursuon aluetta.”

”Päätöksessään ””Uudenmaan ympäristökeskus katsoo tämän johdosta, että alueen suojelu on jo osittain turvattu ja voidaan riittävästi ja, ottaen huomioon alueen laajuuden, tarkoituksenmukaisemmin turvata asemakaavalla eikä suojelun rakennussuojelulailla ole erityisiä syit䔔.

Tämän lausuman kiistämme jyrkästi. Ensinnäkään alue ei ole kovin laaja, kun otamme huomioon kokonaisuuden: maamme jälleenrakennuskaudesta 1944 alkaen aina ”hulluihin” rakennusvuosiin 1972 asti. Alue kokonaisuutena jatkaa sodan jälkeisen ajan asumalähiön kehittymistä.”

”Koska Helsingin kaupunki on ilmaissut haluttomuutensa Maunulan-Suursuon alueen suojeluun asemakaavalla, ovat rakennussuojelulain tarkoittamat erityiset syyt olemassa.

Pyydämme Ympäristöministeriötä tämän toteamaan ja muuttamaan Uudenmaan ympäristökeskuksen päätöstä siten, että Maunulan-Suursuon alue suojellaan.”

LISÄTIETOJA
Maunulan keskustan kaavan käsittelyn hidastusprosessi 
Uudenmaan ympäristökeskuksen päätös 7.11.06