Hyvät maunulalaiset, bästa Månsas boende

277

Mennyt vuosi 2006 on Maunulan kannalta ollut ainakin hyvä uutisvuosi. Maunulan keskustan kaavan käsittely puhuttaa maunulalaisia vielä pitkään.

Tammikuussa Uudenmaan ympäristökeskus hylkäsi Suursuon ostoskeskuksen esityksen ostarin suojelusta rakennussuojelulailla. Kesäkuussa Ympäristöministeriö hylkäsi päätöksestä tehdyn valituksen. Marraskuussa Uudenmaan ympäristökeskus hylkäsi Pro Maunula ry:n esityksen Maunulan, Suursuon ja Pirkkolan suojelemisesta rakennussuojelulailla. Prosessi jatkuu vielä, koska Pro Maunula on joulukuussa valittanut päätöksestä Ympäristöministeriölle.

Suursuon pientaloalueen kaavaluonnos hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa kesäkuussa. Tämän jälkeen kaava oli syksyllä lausunnoilla hallintokunnissa. Alueelle tulee 130 pientaloa ja senioritalo Suursuonlaitaan eli uutta rakennuskantaa yhteensä noin 23100 kerros-m2. Tavoitteena kaikella tällä suunnittelulla ja rakentamisella on luoda Suursuosta vetovoimainen, viihtyisä ja turvallinen asuinalue erityisesti lapsiperheille mutta myös senioreille.

Maunulan asuntorakentaminen ratkaisee vanhojen asuinalueiden tyypillistä ongelmaa eli perheasunnoiksi sopivien asuntojen puutetta. Sopivien asuntojen puutteen vuoksi nuoret perheet muuttavat kehyskuntiin. Tästä seuraa Helsingin muuttuminen vanhusten ja sinkkujen kaupungiksi sekä lopuksi kaupungin verotulojen lasku.

Lapsiperheiden määrän väheneminen uhkaa lapsille ja nuorille suunnattuja palveluja kuten koulujen ja päiväkotien toimintaa. Syksyllä on medioissa käyty kovaa keskustelua Helsingin kouluverkon tarkistamisesta.

Maunulan rooli kaupunkirakenteessa on vahvistumassa muun muassa uusien liikennettä koskevien suunnitelmien vuoksi. Jokerilinja on esitetty muutettavaksi pikaraitiotieksi. Lisäksi kaupunginjohtaja esitti maaliskuussa, että metroa tulisi jatkaa Keski-Pasilasta lentoasemalle. Keski-Pasilaan on nousemassa viestintäteknologiayritysten innovaatiotoiminnan keskittymä, jonka missio on siirtää Suomi mobiili-TV kauteen 2010-luvulla. Tärkeimpinä toimijoina Forum Virium –hankkeessa ovat Yleisradio, Nokia sekä suuret teleoperaattorit. Monet teknologiakeskittymän tulevista työntekijöistä löytävät kodin Maunulasta.


Mitä tuleva vuosi 2007 tuo tullessaan?

Kiinnostavaa on, että sekä Maunulan keskustan että Suursuon pientaloalueen kaavat menevät molemmat valtuuston hyväksyttäviksi vuonna 2007. Valtuuston päätöksestä voidaan valittaa, mutta todennäköisesti vuonna 2008 kiinteistövirasto myy tai vuokraa tontteja ja rakennusten suunnittelu käynnistyy. Maunulan keskustan uusi liikerakennus valmistunee keväällä 2009, minkä jälkeen voidaan käynnistää keskustan asuntorakentaminen. Sen vuoksi on nyt tärkeää esittää vuoden 2008 talousarvioon rahaa Jokerikirjaston suunnitteluun. Jokerikirjasto hyödyntää mobiilia viestintätekniikkaa ja toimii kirjaston logistisena solmuna. Kirjat ja muu kirjaston tarjoama materiaali varataan yhä useammin internetin kautta todennäköisesti tulevaisuudessa kannettavien päätelaitteiden avulla. 

Vanhan Maunulan eli 50-luvulla rakennetun Maunulan inventointiraportti julkistetaan vuoden alussa. Vanhan Maunulan suojelukaavan luonnos esitellään Saunabaarilla helmi- maaliskuussa. 50-luvun arkkitehtuurin kasvanut arvostus tuntuu jo Pirttipolun rivitalojen asuntojen hinnoissa mutta myös muualla vanhassa Maunulassa.

Suursuon elämänkaarikortteli-idean kehittely jatkuu. Suursuolla on  2000-luvulla aktiivisesti rakennettu hissejä vanhoihin kerrostaloihin. Vuonna 2006 valmistui jo neljänteen 60-luvulla rakennettuun asunto-osakeyhtiöön hissit. Tämä lienee jo ennätystahtia.

Suursuonlaidassa sijaitsee paljon julkisuutta saanut vanhusten kuntopolku ja sen vieressä Helander-säätiön vanhainkoti. Suursuon uudessa kaavassa on kuntopolun viereen kaavoitettu 2600 kerros-m2:n kerrostalo. Tonttia on jo useampikin taho kysynyt senioritalon paikaksi.

Vanhusten kotona asumista helpottavat palvelut kehittyvät kaiken aikaa. Maunulassa on jo ainakin viisi kotipalveluja tuottavaa yritystä. Lisäksi Suursuolla on kolme lounasruokailupaikkaa, joita senioreiden on mahdollista käyttää. Suursuo voisi toimia (tai toimii jo) seniorien asumista ja elämistä helpottavien innovaatioiden testialueena.

Paanumäen vanhainkodin toiminta päättyy tammikuussa. Asukasjärjestöt ovat käynnistämässä ideointiprosessia rakennuksen tulevasta käytöstä. Maunulaan on kaivattu muun muassa isoja perheasuntoja, senioriasuntoja ja asuntoja Helsingin matematiikkalukion opiskelijoille. Asiasta on syytä järjestää keskustelutilaisuus, jossa kartoitetaan potentiaaliset kehittäjätahot ja ideat.

Uuden yleiskaavan suunnittelu on käynnistymässä. Yleiskaava uusitaan kymmenen vuoden välein ja sen tehtävä on ohjata kaavoitusta. Edellisen valtuusto hyväksyi vuonna 2003. Uuden yleiskaavan suunnittelu toteutetaan todennäköisesti koko pääkaupunkiseudun laajuisena. Sitä edeltää kansainvälinen ideakilpailu, Greater Helsinki Vision, jossa etsitään ideoita pääkaupunkiseudun kehittämiseen. Kilpailu päättyy toukokuussa 2007. Suursuonlaidan vanhusten kuntopolun idea syntyi vastaavanlaisen kilpailun tuloksena vuonna 1997.
 
Seuraavassa yleiskaavassa suunnittelijoiden kiinnostuksen kohteeksi noussee Pakilantien, Käskynhaltijan ja Tuusulantien risteysalue. Alue on poikkeuksellisen kiinnostava toimistorakentamisen kannalta. Sen läpi kulkee Jokeri-linja ja tulevaisuudessa raidejokeri. Linja yhdistää Keilaniemen, Otaniemen, Leppävaaran, Pitäjämäen ja Viikin teknologiakeskittymät toisiinsa. Paikasta on lyhyt matka lentoasemalle sekä Keski-Pasilaan tulevaan metropolialueen keskustaan. Lentokentän ja Keski-Pasilan välille on kaavailtu Maunulan kautta kulkevaa metroa. Tuusulantien suuntaa ollaan kääntämässä Käpylän aseman kohdalta kohti Keski-Pasilaa. Tuusulantien edellisessä risteyskohdassa Käpylän aseman kohdalle suunnitellaan ja parhaillaan rakennetaan uusia toimistorakennuksia. Seuraavana on vuorossa Maunula.

Maunulan tulevaisuus näyttää vielä paremmalta kuin vuosi sitten. On koittamassa Maunulan kulta-aika.

Toivon kaikille maunulalaisille menestystä tulevalle vuodelle ja erityisesti niille, jotka ponnistelevat paremman maailman ja Maunulan puolesta.


Raimo Puronen
Maunula-Seura 

LISÄTIETOJA
http://www.greaterhelsinkivision.fi/ 
http://www.forumvirium.fi/