Joulukuuset jätteenä

275

Joulukuusia kerätään kiinteistöiltä 2,12 euron kappalehintaan. Kuuset voi jättää jätetilan läheisyyteen odottamaan noutoa niin, että ne eivät haittaa normaalia jäteastioiden tyhjentämistä.

Sortti-asemille joulukuuset voi tuoda ilmaiseksi viikoilla 1-2. Sortti-asemat on tarkoitettu kotitalouksien pienille jätekuormille. Ne sijaitsevat Helsingissä Kivikossa ja Konalassa sekä Espoossa YTV:n Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella.

Uudenvuoden tinat ovat ongelmajätettä, koska ne sisältävät enimmäkseen lyijyä. Jotta lyijy ei kuormittaisi ympäristöä, voi tinat käyttää uudestaan seuraavissa juhlissa tai viedä ne ongelmajätekeräykseen. Lisätietoja YTV:n tiedotteesta.

LISÄTIETOJA YTV:n sivuilta