Ilmalan työpaikka-alue kehittyy

342

Ilmalan asemakaavamuutos mahdollistaa työpaikka-alueen kehittämisen paranevien joukkoliikenneyhteyksien myötä kaupunkimaisemmaksi työpaikka- ja toimitila-alueeksi. Kaavoitettavan alueen kerrosala lisääntyy noin 65 000 k-m2:llä. Työpaikkoja alueelle tulee noin 3 000 kpl.

Kaava-alueen ulkopuolelle, Ilmalantorin etelänurkkaan on sijoittumassa merkittävä digitaalisen viestinnän toimija Forum Virium.

Yhdessä myöhemmin rakentuvan Keski-Pasilan kanssa Ilmala muodostaa Pasilan asemalta Ilmalan asemalle saakka ulottuvan yhtenäisen, tiiviin kaupunkirakenteen.

Ilmalantorista on tarkoitus muodostaa Ilmalan keskus. Torille on sijoitettu paviljonkimainen kahvila- ja liikerakennus, jonka koko on 600 k-m2. Rakennukseen saa sijoittaa ravintola-, kahvila-, myymälä-, näyttely-, sosiaali- ja julkisten palvelujen tiloja. Torikannen alle varaudutaan sijoittamaan urheilutiloja.
 
Joukkoliikenteen palveluita kehitetään varautumalla uuteen raitiotielinja 9:n päätepysäkkiin Ilmalassa. Pysäkki sijoitetaan vanhemman vesilinnan, Ilmala 1:n pohjoispuolelle uudelle Ilmalantorille, jonne sijoitetaan myös linja-autolinjan 59 päätepysäkki.

Torilta järjestetään kevyen liikenteen silta- ja hissiyhteys rantaradan ja Hakamäentien yli Ilmalan aseman pohjoispuolelle Pohjois-Pasilaan sekä alas Hakamäentien linja-autopysäkeille, edelleen alas Ilmalan rautatieasemalle ja vielä alas radan alittavan kadun linja-autopysäkeille. Sillan nimi on Ilmalansilta.

Ilmalan kaavaa käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa torstaina 11.1.2007.

  

LISÄTIETOJA
Kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistateksti 11.1.07

Forum Virium