Helsingin seudun kansainvälinen ideakilpailu

310

Greater Helsinki Vision 2050 – kansainvälinen ideakilpailu on osa tiivistyvää Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL-) yhteistyötä. Tavoitteena on löytää uusia ennakko-luulottomia ideoita, kestäviä strategioita ja konkreettisia ratkaisuja 2000-luvun haasteisiin.

Seudun asunto-ongelma kaipaa yhä ratkaisuja sekä määrällisesti että etenkin asumisen laadun, kuten asumisväljyyden kohottamisessa. Nykyinen asuntotarjonta ja hintataso eivät vastaa etenkään lapsiperheiden tai seudulla työssä käyvien ja seudulle muuttavien tarpeisiin.

Helsingin seudun 14 kunnan asukasluvun ennustetaan kasvavan tulevien 50 vuoden aikana nykyisestä 1,3 miljoonasta 2 miljoonaan. Tarvittavan uudisrakentamisen määrä on niin suuri, että se mahdollistaa seudun fyysisen kokonaisrakenteen kehittämisen tavalla, joka vahvistaa Helsingin seudun asemaa ja kilpailukykyä yhtenä Itämeren alueen johtavana kulttuuri- ja teknologiakeskuksena sekä vetovoimaisena asuin- ja liiketoiminta-alueena.

Sekä seudullisella että paikallisella
Kilpailulta toivotaan tuoreita ideoita kaupunkisuunnitteluun sekä seudullisella että paikallisella tasolla. Kilpailijoilta odotetaan kokonaisvisiota seudusta, joka mahdollistaa noin 70 miljoonan kerrosneliömetrin uudisrakentamisen vuoteen 2050 mennessä ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Vision tulee olla vaiheittain toteutettavissa.
Paikallistason ideoinnin puolestaan toivotaan ulottuvan alueiden rakentamiseen saakka. Omaperäinen kaupunkipientalokonsepti, jossa korkealaatuinen, suhteellisen tiivis rakentaminen yhdistyy hyviin joukkoliikennepalveluihin ja suomalaisille tärkeisiin virkistys- ja vapaa-ajantoimintoihin, on seudun tulevaisuuden suuri mahdollisuus.

Kilpailu on avoin myös maunulalaisille
Kilpailu on avoin kaikille Euroopan Unionin maiden ja muiden EU:n hankintalainsäädäntöä soveltavien maiden (nk. GPA-maiden) kansalaisille. Järjestäjien toiveena on, että kilpailu innostaa etenkin moniammatillisia suunnittelijaryhmiä, joilla on asiantuntemusta mm. maankäytön, liikenteen, kaupunkisuunnittelun, sosiaalitieteiden, kaupunkitalouden ja kulttuurin aloilta. Kilpailun kieli on englanti.

Greater Helsinki Vision 2050 -ideakilpailu käynnistyy 15.12.2006 ja päättyy toukokuussa 2007. Yhteensä 500 000 euroa jaetaan palkintoina ja lunastuksina joulukuussa 2007.

Kilpailun järjestäjinä ovat Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, Keravan, Tuusulan, Järvenpään, Nurmijärven, Mäntsälän, Pornaisten, Hyvinkään, Kirkkonummen, Vihdin ja Sipoon kunnat sekä valtion edustajana ympäristöministeriö. Kilpailu järjestetään yhdessä Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn kanssa. Kilpailujuryn puheenjohtajana toimii Helsingin kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Pekka Korpinen, joka on myös seudun MAL-yhteistyöelinten puheenjohtaja.

LISÄTIETOJA
Kilpailuohjelma ja -materiaali