Ilmaiset Wlan-yhteydet bussi nro 52:een

579

HKL on aloittanut langattoman laajakaistaverkon kokeilun muun muassa bussi nro 52:ssa ja 52A:ssa. WLAN-yhteys tarjoaa matkustajille mahdollisuuden saada ajantasaista joukkoliikennetietoa matkan aikana sekä maksuttoman väylän internetiin. Kokeilussa mukana olevat liikennevälineet tunnistaa niiden etuikkunassa tai ovessa olevasta WLAN – avoin internet -tarrasta.

Verkko on rakennettu käyttäen WLAN:ia ja Digitan @450-laajakaistaa. Ensimmäiset laajakais-tayhteydet on asennettu osaan linjojen 52, 52A, 58, 58B ja 59 busseista sekä muutamaan eri linjoilla liikennöivään raitiovaunuun.

Matkustajille verkkoyhteyden suurin hyöty on matkan nopeutuminen: yksi laajakaistaverkon tär-keimmistä tavoitteista on nopeuttaa joukkoliikennettä tarjoamalla järjestelmään kytketylle ajoneuvolle tarvittaessa liikennevaloetuus.

Sujuvamman matkan lisäksi bussin tai raitiovaunun WLAN-yhteys tarjoaa matkustajille mahdollisuuden saada ajantasaista joukkoliikennetietoa matkan aikana sekä maksuttoman väylän myös muualle internetiin.

Omalta päätelaitteeltaan matkustajat voivat tulevaisuudessa esimerkiksi seurata bussin reittiä ja tarkistaa seuraavilta pysäkeiltä lähtevien vaihtoyhteyksien aikataulut. Jo nyt matkustaja näkee palvelusta mahdolliset joukkoliikenteen poikkeustiedotteet sekä kaupunkiliikenteen viimeisimmät uutisotsikot.

Kun matkustaja avaa internetselaimen bussissa tai raitiovaunussa, avautuu ensimmäisenä joukkoliikennetietoa tarjoava internetsivu. Tämän jälkeen internetin käyttö myös muuhun tarkoitukseen on mahdollista koko matkan ajan.

Mobiililaajakaistaverkkoa käytetään yhtenä tiedonsiirtoväylänä myös Helsingin liikennevaloetuus- ja matkustajainformaatiojärjestelmässä (HELMI). Erityisesti esikaupunkialueiden linjoilla langaton laajakaista mahdollistaa valoetuuksien toteuttamisen aiempaa edullisemmin ja nope-ammassa tahdissa.

Bussin tai raitiovaunun mobiililaajakaistayhteyden avulla voidaan tulevaisuudessa toteuttaa monia kuljettajia ja matkustajia hyödyttäviä palveluja. Sen kautta voidaan mm. rakentaa kuljettajan liikennetietojärjestelmä sekä esimerkiksi kameravalvonta niin kuljettajan kuin matkustajienkin turvaksi.

LISÄTIETOJA
HKL