Yhteishaun ensimmäisen vaiheen haku alkaa 29.1.

263

Yhteishaun ensimmäisen vaiheen haku alkaa maanantaina 29.1.07. Hakuaika on 29.1.-20.2.

Ensimmäisessä vaiheessa hakevat ne perusopetuksen 9. tai 10. -luokkalaiset ja lisäopetuksessa opiskelevat, jotka hakevat opiskelemaan yhteenkin ammatilliseen koulutukseen tai kansanopistojen yleissivistävään tai vapaan sivistystyön koulutukseen, jossa on pääsy- tai soveltuvuuskoe.
Yhteishaun ensimmäisessä vaiheessa ammatillista perustutkintoa opiskelemaan hakevat myös kaikki peruskoulunsa jo aiemmin päättäneet. Helsingissä toimii 16 ammatillista oppilaitosta, joista yksi on ruotsinkielinen.

Kaupunki omistaa kolme suurinta oppilaitosta, muut ovat yksityisiä. Hakuaika lukioihin tai sellaisiin ammatillisiin perustutkintoihin, joissa ei ole pääsy- tai soveltuvuuskoetta on yhteishaun toisessa vaiheessa 26.2. – 20.3.2007.

Lisätietoja opetusviraston verkkosivuilta