Kaupunginhallitus jatkoi HOK-Elannon tontin varausta

304

Kaupunginhallitus päätti 22.1.2007 jatkaa Helsingin Osuuskauppa Elannolle Maunulan keskustasta varatun kaupunkisuunnittelulautakunnan 26.8.2003 hyväksymän asemakaavaehdotuksen mukaisen korttelin nro 28211 suunnitellun tontin varausaikaa asemakaavaehdotuksen mukaisen uuden liikekeskuksen suunnittelua varten 31.12.2008 saakka kiinteistölautakunnan 2.9.2003 tekemän varauspäätöksen mukaisin ehdoin.

HOK-Elanto on hakemuksessaan ilmoittanut, että sillä on valmiina osin pääpiirustustasolle viedyt suunnitelmat hankkeen toteuttamiseksi, mikä merkitsee sitä, että rakentaminen voisi käynnistyä noin puoli vuotta kaavan vahvistumisesta ja rakennus vastaavasti valmistua noin kahden vuoden kuluttua siitä.

HOK-Elannon laatima hankkeen suunnitelmaluonnos sisältää runsaan 2000 k-m2:n suuruisen päivittäistavarakaupan lisäksi viisi erillistä kadun varteen sijoittuvaa liiketilaa.

Maunulan keskustaan on kaavoitettu nykyisen S-marketin puolelle 2600 kerros-m2 liiketilaa, joista 2200 kem2 tulisi uudelle supermarketille ja 400 kem2 olisi pienliiketilaa. Lisäksi nykyisen ostoskeskuksen paikalle on kaavoitettu 4800 kerros-m2 asuinkerrostaloille. Asuintalojen pohjakerroksiin katutasoon tulee 600 kem2 pienliiketilaa. Kaupunkisuunnitteluvirasto hyväksyi Maunulan keskustan kaavan 12.5.2005. Kaavaa ei ole viety valtuuston hyväksyttäväksi käynnissä olevien ostoskeskusta koskevien suojeluesitysten keskeneräisen käsittelyn vuoksi.