Ympäristöministeriö ei käsitellyt Pro Maunulan valitusta

287

Ympäristöministeriö päätti 12.1.2007 jättää käsittelemättä Pro Maunula ry:n joulukuussa 2006 tekemän valituksen Uudenmaan Ympäristökeskuksen 7.11.2006 tekemästä päätöksestä. Uudenmaan ympäristökeskus hylkäsi Pro Maunulan 16.9.2005 tekemän esityksen Maunulan, Suursuon ja Pirkkolan suojelemisesta rakennussuojelulailla.

Syynä Ympäristöministeriön päätökseen oli, että Pro Maunulan valitus jätettiin liian myöhään 13.12.2006. Valitusaika meni umpeen 11.12.2006. Pro Maunula voi hakea päätökseen muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus saadaan tehdä sillä perusteella, että ministeriön tekemä päätös on lainvastainen.

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi Maunulan keskustan kaavaehdotuksen 12.5.2005. Suursuon ostoskeskuksen ja Pro Maunulan tekemät ostoskeskukseen liittyvät suojeluesitykset ovat tähän mennessä lykänneet yli 1,5 vuodella Maunulan keskustan kaavan viemistä valtuuston hyväksyttäväksi.

Maunulalaisten yhdistysten ja taloyhtiöiden mielestä suojeluesityksillä yritetään jarruttaa Maunulan keskustan kaavan hyväksymistä. Yhteensä 36 maunulalaista järjestöä (mukaan lukien Maunula-Seura ja Maunulan Asukasyhdistys) ja taloyhtiötä on vedonnut viranomaisiin Maunulan keskustan kaavakäsittelyn nopeuttamiseksi.

LISÄTIETOJA
Pro Maunulan valitus