KOy Maunulan Asunnoissa viihdytään erinomaisesti

271

Tietokeskus selvitti vuonna 2005 kyselyllä asumisviihtyvyyttä Helsingin kaupungin vuokra- ja asumisoikeustaloissa. KOy Maunulan Asunnot pärjäsi erinomaisesti kyselyssä. Tavallisia kaupungin alueellisia aravavuokrataloyhtiöitä kyselyssä oli 21.

Kysyttyjä asioita olivat tyytyväisyys asuntoon (1.), asunnon vuokraan (2,), asuintalossa viihtyminen (2.), koetut järjestyshäiriöt (5.), porraskäytävän ja pihan koettu turvallisuus (8.), ja asukkaiden halukkuus muuttaa rauhallisempaan ympäristöön (3.). Numero suluissa kuvaa KOy Maunulan asuntojen sijoitusta kyselyssä.

Lisäksi asukkailta kysyttiin kiinteistönpitoon liittyviä asioita kuten tyytyväisyyttä siivoukseen, kiinteistöhuoltoon ja isännöintiin.
 
Tutkimuksessa todetaan, että ”rauhallisina kaupungin vuokrataloalueina erottuvat vuonna 2005 erityisesti Käpylä, Vallila, Laajasalo, Siilitie, Kumpula ja Maunula”.

Viihtymistä parhaiten ennustaviksi tekijöiksi osoittautuivat tyytyväisyys asunnon kuntoon, talon rauhallisuus, liikenteen meluttomuus, porraskäytävän ja pihan hyvä kunto, ilkivallan vähäisyys ja talon ja pihapiirin kokeminen turvalliseksi. Myös vuokran kohtuullisuudella ja talotyypillä oli yhteyttä viihtymiseen, joskin vähemmän kuin edellisillä tekijöillä. Korkeissa kerrostaloissa viihdyttiin hieman huonommin kuin matalammissa.

LISÄTIETOJA
Korhonen, Erkki & Takala, Janne (2006)
Asumisviihtyvyys Helsingin kaupungin vuokra- ja asumisoikeustaloissa
Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuksia 8/2006