Abi lähtee ja vanha jää

255

Abiturienteilla on torstaina 15.2. perinteiset penkkariajelut, joissa kierretään Espa kuorma-auton lavalla. Perjantaina 16.2 vietetään lukioissa vanhojen päivää.

Kevään 2007 ylioppilaskirjoitukset ovat käynnistyneet. Perjantaina 9.2. oli äidinkielen koe. Kuullunymmärtämiskokeita on ollut 12.2. ja 13.2. sekä vielä 14.2. keskiviikkona. Varsinaiset kirjoitukset käynnistyvät 13.3. ja viimeinen koe on 26.3.2007.

Maunulan yhteiskoulu ja Helsingin matematiikkalukio

http://www.ylioppilastutkinto.fi/koepaivat/kevat_2007/index.html


ma 12.2.
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ruotsi, A- ja B-taso
suomi, A- ja B-taso

ti 13.2.
vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
saksa
venäjä
ranska/espanja
 
ke 14.2.
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
saksa
venäjä
englanti
ranska 
espanja / italia

Kirjalliset kokeet

ma 12.3.
äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe
 
suomi/ruotsi toisena kielenä -koe
ke  14.3.
psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
 
pe  16.3.
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
 
ma 19.3.
vieras kieli, pitkä oppimäärä
 
ke  21.3.
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto

pe  23.3.
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
 
ma 26.3.
vieras kieli, lyhyt oppimäärä

ke  28.3.
äidinkieli, saame