Kaavoituskatsaus 2007 on ilmestynyt

361

Kaupunkisuunnitteluviraston kaavoituskatsauksessa mainitaan Maunulan kohdalta Vanhan Maunulan eli 50-luvun rakennuskannan suojelukaavan tekeminen. Lisäksi Pakilantien liikenneturvallisuuden parantamista suunnitellaan välillä Pirjontie–Rajametsäntie.

Tuusulanväylä on tarkoitus johtaa Asesepäntien liittymän kohdalta Veturitielle. Kaupunginsuunnitteluvirasto tekee yhdessä Uudenmaan tiepiirin kanssa kehittämisselvityksen Tuusulanväylästä välillä Käskynhaltijantie ja Hakamäentie.

Pääkaupunkiseudun poikittaisliikenteen kasvu edellyttää poikittaisen joukkoliikenteen merkittävää kehittämistä. Seudun tulevaisuuden suunnitelmissa on varauduttu Raide-Jokerin rakentamiseen. Helsingin ja Espoon yhteistyönä käynnistetään yleissuunnitelman laatiminen Jokerin muuttamiseksi.  pikaraitiotieksi. Suunnittelulle turvataan Raide-Jokerin tilanvaraukset.

Helsinki osallistuu YTV:n johdolla tehtävään Jokeri II:n ja muiden runkolinjojen tarveselvitykseen ja varautuu alueellaan Jokeri II:een laatimalla suunnitelmat Keskuspuiston alittavasta tunnelista. Jokeri II kulkee Kehä I:n pohjoispuolella (todennäköisesti Kuusmiehentietä pitkin).

LISÄTIETOJA
Kaavoituskatsaus 2007 
Maunulan suojelukaava