Julkaisu Vanhasta Maunulasta

252

Kaupunkisuunnitteluviraston uusi julkaisu ”Maunula, Arjen kestävää arkkitehtuuria – Arvottaminen ja kehittämisperiaatteet” esittelee Maunulan rakennus- ja maisemainventoinnin sekä alueen kehittämisperiaatteet.

Selvitys on tehty lähtökohta-aineistoksi suojelukaavoitukselle ja rakentamistapaohjeille. Asemakaavan muutos on tekeillä kaupunkisuunnitteluvirastossa. Vuosien 1947-58 välillä rakennettu Maunulan eteläosa on yksi Helsingin jälleenrakennuskauden merkittävimpiä säilyneitä aluekokonaisuuksia, joka on arvioitu myös valtakunnallisesti merkittäväksi. Julkaisussa esitellään yhteensä 38 kohteen historia, ominaispiirteet ja arvot. Selvityksessä nostetaan esiin alueen rakennusten ja maiseman alkuperäisosien merkitys aluekokonaisuuden säilyttämisessä.

Lisätietoja kaupunkisuunnitteluviraston sivuilta.