Kiinteistövirasto esittää omatoimista rakentamista ja laatukilpailua Suursuolle

268

Kiinteistövirasto esittää omatoimista pientalorakentamista ja laatukilpailua Maunulaan Suursuolle kaavoitetulle tonteille. Suursuonlaidan kerrostalotontille ehdotetaan senioreille sopivaa kovanrahan vuokrataloasumista.

Suursuon tonttiasiat olivat esillä kiinteistölautakunnan kokouksessa 3.4.2007 esityslistan kohdassa 8 Lisävarausten esittäminen asuntotuotantoon. Asia jäi pöydälle ja sitä käsitellään seuraavan kerran 17.4. tiistaina.

Kiinteistölautakunta 3.4.2007

Esityslistan kohta 8. LISÄVARAUSTEN ESITTÄMINEN ASUNTOTUOTANTOON s. 78

Omatoimista rakentamista ja laatukilpailu

Maunulaan Maunulaan on laadittu asemakaavanmuutos, jossa on 77 omakotitalotonttia, kolme riviralojen- tai asuinrakennusten tonttia ja yksi kerrostalotontti.

Kortteleissa nro 28318, 28325, 28326, 28328, 28329, 34068, 34174, 34175, 34176, 34177 oleva 77 omakotitonttia on esittelijän mielestä syytä esittää varattavaksi omatoimiseen rakentamiseen, kun seuraavan kerran järjestetään oamkotitonttien haku. Kiinteistölautakunnan olisi syytä oikeuttaa päättämään tonttien hausta ja varaajien valinnasta.

Seuraavissa taulukoissa omakotitontit on luettu vapaarahoitteiseen omistasuntotuotantton, jossa on hitas-ehdot (OOH), kosa omakotitonttien vuokrausehoissa on lunastuspykälä.

Rivitalotontti 34174/1 ja asuntorakennusten tontit 28317/2 ja 28327/1 olisi esittelijän mielestä syytä esittää varattavaksi hitas-omistustuotantoon yhdelle rakennuttajalle. Korkean laadun varmistamiseksi kohteessa voitaisiin järjestää tontinluovutuskilpailu, jossa asuinnoille määritellään hintapuite ja tontit vuokrataan parhaiten suunnitelmien esittäjille. Asuntojen määrä tonteilla olisi enintään 59, mutta jäänee pienemmäksi.

Kerrostalotontin 28324/2 rakennusoikeus on 2600 k-m2 ja se sijaitsee hyvien terveys- ja sosiaalipalvelujen lähettyvillä. Tontille voitaisiin rakentaa 28 keskikooltaan 75 h-m2 suuruista asuntoa. Tonttia on hakenut KJ-Case Oy esityslistan liitteenä nro 12 olevalla kirjeellään. Kirjeen mukaan tontille olisi tarkoitus rakennuttaa ikääntyville tarkoitettujen vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja OP-Eläkekassan omistukseen.

Tontti sinänsä sopisi ikääntyvien asumiseen, ja Maunulassa varmaankin olisi tällaiselle asunnoille kysyntää. Kaupungin nykyisen asuntopoliittisen linjan mukaan kuitenkin pyritään panottamaan perheasuntoja ja asuntojen keskikoon kasvattamista. Asukasvalinnassa voidaaan pienten asuntojen osalta painottaa ikääntyviä, mutta isot asunnot tullevat lapsiperheiden käyttöön.

Esittelijän käsityksen mukaan tontti voitaisiin esittää varattavaksi OP-Eläkekassalle vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen rakennuttamisra varten. Vuokrasopimuksen ehtojen mukaan tontilla asunnot ovat pysyvästi vuokra-asuntoja.

LISÄTIETOJA
Kiinteistölautakunnan esityslista 3.4.2007
Suursuon alueen kaava 
Suursuon elämänkaarikortteli