Kaupunginhallitus hyväksyi Maunulan keskustan kaavan

284

Kaupunginhallitus hyväksyi Maunulan keskustan kaavan 10.4.2007. Asia pantiin pöydälle 2.4.07. Seuraavaksi kaava menee valtuuston hyväksyttäväksi 25.4.2007.

Kaupunginhallituksen päätös 2.4.2007 (pikayhteenveto)
Kaupunginhallituksen kokouksessa 2.4.2007 pöydälle pantu asia
Oulunkylän korttelin 28211, tonttien 28238/4, 28319/5 ja 28320/11 ym. alueiden (Maunulan keskusta) asemakaavan muuttaminen (nro 11326)

Ehdotuksen mukaan

 Ks. Kaupunginhallituksen päätös 10.4.2007 

Esitys kaupunginhallitukselle 2.4.2007

Kaupunginhallituksen esitys
KHS Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä 28. kaupunginosan korttelin nro 28211, korttelin nro 28238 tontin nro 4, korttelin nro 28319 tontin nro 5 ja korttelin nro 28320 tontin nro 11 sekä puisto-, katu- ja pysäköintialueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 19.8.2004 päivätyn ja 12.5.2005 ja 20.6.2005 muutetun piirustuksen nro 11326 mukaisena.

Esitys kaupunginhallitukselle 2.4.2007 

LISÄTIETOJA
Maunulan keskustan suunnittelu