Maunulan keskustan kaava valtuustoon keskiviikkona 25.4.

904

Kaupunginvaltuusto päättää Maunulan keskustan kaavan hyväksymisestä keskiviikkona 25.4.2007.

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto päättänee hyväksyä 28. kaupunginosan korttelin nro 28211, korttelin nro 28238 tontin nro 4, korttelin nro 28319 tontin nro 5 ja korttelin nro 28320 tontin nro 11 sekä puisto-, katu- ja pysäköintialueiden asemakaavan muutoksen kaupunkisuunnitteluviraston asemakaavaosaston 19.8.2004 päivätyn ja 12.5.2005 ja 20.6.2005 muutetun piirustuksen nro 11326 mukaisena.

Kaupunginhallitus toteaa esitystekstissä, että asemakaavassa valittu alueen julkisten ja kaupallisten palveluiden kehittämisvaihtoehto perustuu useiden erilaisten vaihtoehtojen tutkimiseen ja muodostaa hyvän perustan Maunulan keskustan kehittämiselle.

”Vanha ostoskeskus on toiminnallisesti rakennuksena melko suljettu ja hieman epäkäytännöllinen ja sen on koettu aiheuttavan myös epäviihtyisyyttä ja jopa häiriötä ympäristössään. Ostoskeskus on aikansa palveltuaan tullut tilanteeseen, jolloin sen peruskorjaus suojelurakennuksena edellyttäisi varsin suuria investointeja. Valmiutta sellaisiin ei prosessin aikana ole esitetty rakennuksen omistajan taholta.”

Kaupunginhallitus pitää rakennuksen purkamista perusteltuna, vaikka sen onkin katsottava sisältävän suojelupäätöksissä kerrottuja, pääasiassa paikallishistoriaan liittyviä kulttuurihistoriallisia arvoja.

Yhteensä asemakaavan muutosehdotuksessa osoitetaan liiketilaa 600 k-m2 enemmän kuin nykykaavoissa. Se, miten tilat jakaantuvat päivittäistavarakaupan yksiköiden ja muiden kaupallis-ten palveluiden välillä, selviää luonnollisesti vasta toteutusvaiheessa, samoin kuin se, millaisin ehdoin korvaavia tiloja on ostettavissa tai vuokrattavissa. Nykyisen ostoskeskuksen palvelutarjonnan jakaumaa, 45 % ravintoloita ja kahviloita, 24 % päivittäistavarakauppaa ja 31 % muita kaupallisia palveluita, tuskin kuitenkaan tullaan toteutuksessa tavoittelemaan.


Maunulan uusi keskusta
Pakilantien länsi puoli (nykyisen S-marketin puoli)
2200 k-m2 suuri marketti (n. 10000 tuotenimikettä)
400 k-m2 pienliiketilaa
2500 julkista rakentamista (kirjasto n. 850 k-m2, työväenopisto)

Pakilantien itäpuoli (nykyisen ostoskeskuksen puoli)
600 k-m2 pienliiketilaa
4200 k-m2 asuntoja

Uusi keskusta, liiketilaa yhteensä 3200 k-m2, josta pienliiketilaa 1000 k-m2. 

 

 

  

Nykyisessä keskustassa on liiketilaa yhteensä 2600 k-m2.
S-market 900 k-m2 (n. 5000 tuotenimikettä)
Suursuon ostoskeskus 1700 k-m2

Suursuon ostoskeskuksen liikkeet (yhteensä 1340 huoneisto-m2)
– ravintolatilat 487 h-m2
– päivittäistavarakaupan tila 303 h-m2 (entisen Sparin tila, nyt tyhjänä)
– autokoulu 126 h-m2
– apteekki 119 h-m2
– R-kioski 36 h-m2
– muu liiketila 269 h-m2 (parturit (2), hoiva-alan yritykset (3) jne.)

LISÄTIETOJA
Esitys valtuustolle 25.4.
Selvitys Helsingin ostoskeskuksista 2004
Maunulan keskustan suunnittelun sivut
AADI Arkkitehdit: Maunulan keskustan viitesuunnitelma (29.5.2002)