Asukkaiden aktiivisuus vaikuttaa mielikuviin lähiöstä

291

Helsingin lähiöprojekti selvitti toimittajien mielikuvia lähiöistä. Lähiöasumiseen liittyy median mielestä negatiivisia mielikuvia, etenkin Helsingin itäisissä ja koillisissa lähiöissä. Myös toimittajat myöntävät, että sen uutisoinnilla on selvä vaikutus mielikuviin. Toimittajat uskovat, että asukkaat voivat omalla aktiivisuudellaan lisätä lähiöasumisen positiivisia mielikuvia.

Tämä selviää kyselystä, joka tehtiin toimittajille maalis-huhtikuun vaihteessa. Toisaalta Helsingin kaupungin toimesta tehdyn keväinen asukaskyselyn alustavien tulosten mukaan lähiöissä asuvat ihmiset ovat entistä tyytyväisempiä omaan asuinalueeseensa.

Toimittajat pitävät hyvänä Helsingin kaupungin asuntopolitiikkaa, jossa samalle alueelle sijoitetaan tietoisesti omistus- ja vuokra-asuntoja. Myös maahanmuuttajien hajasijoittamista pidetään hyvänä politiikkana. Lähiöasumisen arkeen liittyvistä seikoista toimittajat arvostivat eniten toimivia joukkoliikenneyhteyksiä ja hyviä liikuntamahdollisuuksia luonnon lähellä.

Toimittajien mielestä lähiöasumisen mielikuvaan vaikuttavat erityisen paljon julkiset tilat, joilla tarkoitetaan juna- ja metroasemia sekä ostoskeskuksia. Internetpohjaiseen toimittajakyselyyn vastasi 183 toimittajaa.

LISÄTIETOJA
Lähiöprojektin tiedotteesta (.pdf)