Korkein hallinto-oikeus hylkäsi Pro Maunulan valituksen

358

Korkein hallinto-oikeus päätti 15.6.2007 hylätä Pro Maunula ry:n valituksen Ympäristöministeriön 12.1.2007 antamasta päätöksestä jättää tutkimatta Pro Maunulan valitus Uudenmaan ympäristökeskuksen 7.11.2006 tekemästä päätöksestä. Uudenmaan ympäristökeskus päätti, ettei Maunulaa, Suursuota ja Pirkkolaa suojella Pro Maunulan esityksestä rakennussuojelulailla.

Lisäksi Pro Maunula ry oli valituksessa uudistanut suojeluvaatimuksensa ja vaatinut korkeinta hallinto-oikeutta asettamaan toimenpidekiellon Maunulan keskustan asemakaavaehdotuksen käsittelylle ja toimenpiteille. Tämän asian korkein hallinto-oikeus päätti jättää käsittelemättä.

LISÄTIETOJA
Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 15.6.2007
Pro Maunula valitus 
Maunulan keskustan kehittämisen valitushistoria