Pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaa pidetään tarpeellisena

284

YTV:n ja pääkaupunkiseudun kaupunkien valmistelema luonnos ilmastostrategiaksi on saanut myönteisen vastaanoton. Luonnoksesta on saatu kolmisenkymmentä lausuntoa, joissa strategiaa pidetään hyvin tarpeellisena. Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen antoivat oman lausuntonsa. 

Ilmastostrategian päästötavoitetta eli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä kolmanneksella nykyisestä vuoteen 2030 mennessä on pidetty haasteellisena mutta välttämättömänä.

Lausunnoissa pidetään tärkeänä muun muassa ympäristönäkökohtien huomioon ottamista kaupunkien hankinnoissa, raideliikenteen lisäämistä, maankäytön ja liikenteen ratkaisujen yhteensovittamista, uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämistä sekä biopolttoaineiden käyttöönottoa. Lausunnoissa nostetaan esille myös ilmastonmuutokseen sopeutuminen osana jatkotyötä.

Raporttiluonnosta täydennetään palautteen perusteella. Lisäksi raporttia päivitetään kevään 2007 aikana voimaan tulleiden EU-direktiivien ja muiden kansainvälisten sopimusten sekä Kansainvälisen ilmasto-paneelin IPCC:n raporttien keskeisten johtopäätösten osalta.

Kesän aikana aloitetaan ilmastostrategian tavoitteita tukevan aiesopimuksen valmistelu. Lausuntojen pohjalta täydennetty pääkaupunkiseudun ilmastostrategia on tarkoitus käsitellä ja hyväksyä YTV:n hallituksessa ensi syksyn aikana.

YTV:n valmistelutyö herättää kysymyksen, miten Maunulassa tartutaan Kioton sopimuksen velvoitteisiin. Ilmaston lämpeneminen koskee kaikkia. Samoin vastuu lämpenemisen torjunnasta.

LISÄTIETOJA
YTV:n tietode 
Kuntaliitos tiedote 24.7.2007
Tietoa Kioton sopimuksesta 
Kioton sopimuksen suomennos